Zdjęcie lekarza

24 godzinna pH-metria z impedancją

Czym jest 24-godzinna pH-metria

24-godzinna pH-metria z impedancją jest jedną z najważniejszych technik badawczych w diagnostyce choroby refluksowej przełyku (GERD). Umożliwia rozpoznanie refluksu kwaśnego, nie-kwaśnego i gazowego.

Badanie polega na wprowadzeniu pacjentowi przez nos cewnika z elektrodą służącą do pomiaru stężenia jonów wodorowych (pH), której końcówka zostaje ustalona 5 cm powyżej dolnego zwieracza przełyku. Zmiany odczynu i oporności tkanek w przełyku są zapisywane przez rejestrator połączony z elektrodą. Zapis ten po skończonym badaniu jest analizowany przez lekarza za pomocą odpowiedniego programu komputerowego, co pozwala na obiektywną, ilościową i jakościową ocenę nasilenia refluksu żołądkowo - przełykowego. W trakcie badania możliwe jest prześledzenie zmian pH i oporności tanek przełyku podczas zwykłych codziennych czynności pacjenta. W ten sposób można zidentyfikować wiele czynników wywołujących refluks żołądkowo-przełykowy (zarzucanie treści żołądkowej do przełyku). W przyszłości może to posłużyć do eliminacji czynników wyzwalających refluks.

24-godzinna pH - metria z impedancją jest najlepszym sposobem potwierdzenia lub wykluczenia choroby refluksowej przełyku i określenia jej zaawansowania. Jest także jednym z podstawowych badań w diagnostyce tej choroby. Przeprowadzenie tego badania umożliwia dobór odpowiedniego leczenia i ocenę skuteczności zastosowanego leczenia. Ma to istotne znaczenie, ponieważ u 30% pacjentów nie wykazujących cech zapalenia przełyku w badaniu endoskopowym występuje zarzucanie żołądkowo-przełykowe (tzw. NERD). 

Informacja i rejestracja