Zakład Opiekuńczo–Leczniczy dla Dorosłych

Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Do ZOL kwalifikują się również pacjenci spełniający powyższe przesłanki, u których zakończono proces diagnostyczno-terapeutyczny w ramach leczenia szpitalnego i nie wymagają dalszej hospitalizacji. 
Do ZOL nie przyjmuje się pacjenta, jeżeli podstawowym wskazaniem do objęcia go opieką jest zaawansowana choroba nowotworowa, choroba psychiczna lub uzależnienie. 
W naszej ofercie proponujemy kompleksową opiekę nad osobami przewlekle chorymi. To trudny i czasochłonny proces, wymagający fachowych umiejętności oraz doświadczenia personelu. Naszym nadrzędnym celem jest jednak pomoc Pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Powierzając nam opiekę nad członkiem Państwa rodziny, możecie być pewni, że dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. 

W ramach Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego świadczymy:

 • opiekę lekarską i pielęgniarską; 
 • leczenie farmakologiczne; 
 • fizjoterapię i terapie zajęciową;
 • świadczenia psychologa i logopedy;
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne;
 • leczenie dietetyczne; 
 • edukację zdrowotną polegająca na przygotowaniu podopiecznego i jego rodziny lub opiekuna do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych.

Do kogo w szczególności skierowana jest oferta: 

  • do osób dotkniętych schorzeniami fizycznymi, somatycznymi, jak również z demencją starczą i różnymi schorzeniami towarzyszącymi m.in. z chorobami neurologicznymi (Chorobą Alzheimera, Chorobą Parkinsona, SM oraz innymi;
  • do osób po skomplikowanych złamaniach, urazach, z trudno gojącymi się ranam;
  • do pacjentów z uogólnioną i nieokreśloną miażdżycą;
  • do osób z następstwami udarów mózgu;
  • do pacjentów z przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego;
  • do osób z chorobami układu krążenia;
  • do osób z chorobą zwyrodnieniową stawów czy reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Choremu i jego rodzinie udzielamy porad potrzebnych do radzenia sobie z problemem niepełnosprawności

Dzięki lokalizacji Zakładu w budynku szpitala, nasi Pacjenci mają możliwość korzystania z konsultacji lekarzy specjalistów. Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym oraz zapleczem rehabilitacyjnym z urządzeniami ułatwiającymi transport i toaletę osób leżących. Nasi podopieczni otrzymują posiłki z utrzymaniem diety dostosowanej do rodzaju schorzenia.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych; Dz.U. z 2012 poz. 731, z późn. zm.).

 

Dla pacjentów > Dokumenty do pobrania / Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

 

Kierownik lek. med. Witold Kluba
Pielęgniarka koordynującaJoanna Nykiel
specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej

Informacja