teleporady

Zakład Opiekuńczo–Leczniczy dla Dorosłych

Celem Zakładu jest objęcie całodobową opieką i leczeniem osób, które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego i nie wymagają już dalszej hospitalizacji, jednak ze względu na  stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym, wymagają stałego nadzoru lekarskiego oraz profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

Pacjenci chorujący na choroby nowotworowe nie kwalifikują się do opieki w Zakładzie Opiekuńczo–Leczniczym.

Personel Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego gwarantuje profesjonalne świadczenie usług zdrowotnych na rzecz swoich podopiecznych. W zakładzie panuje miła atmosfera. Nie ma żadnych ograniczeń w kontaktach z rodziną i bliskimi.

W ramach Zakładu Opiekuńczo–Leczniczego świadczymy:

  • opiekę lekarską i pielęgniarską;
  • leczenie farmakologiczne;
  • usprawnianie ruchowe i działania fizjoterapeutyczne;
  • niezbędne konsultacje specjalistyczne;
  • ustalenie i stosowanie diety;
  • stymulację metodami terapeutycznymi  do aktywności życiowej.

Świadczenia zdrowotne udzielane podopiecznym finansuje Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast koszty wyżywienia i zakwaterowania ponosi pacjent (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo–leczniczych i pielęgnacyjno–opiekuńczych; Dz.U. z 2012 poz. 731).

 

Skierowanie do ZOL Skala Barthel do ZOLWywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie Wniosek o wydanie skierowania składany do lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

 

Kierownik lek. med. Mariusz Śliwiński
Pielęgniarka koordynującaJoanna Nykiel
specjalista opieki długoterminowej

Informacja

"