Oddział Chirurgii Ogólnej - Planowy

Oddział wykonuje planowe zabiegi chirurgiczne, w tym leczenie metodami małoinwazyjnymi (laparoskopowe i endoskopowe). Na szczególną uwagę zasługuje nasze nowoczesne i minimalnie inwazyjne leczenie choroby refluksowej przełyku, czyli fundoplikacja, wykonywana sposobem laparoskopowym. Dzięki temu rozwiązaniu znacznie skrócił się czas hospitalizacji i rekonwalescencji pacjentów, u których zabieg jest konieczny. 

W Ozimku, jako jednym z kilku ośrodków w Polsce, zostały wprowadzone operacje unikatową metodą rendez-vous. Zabieg wykonywany jest jednocześnie przez dwa zespoły chirurgiczne, których narzędzia (endoskop i laparoskop), wprowadzane do ciała pacjenta niezależnie od siebie, spotykają się przy zmianie chorobowej. Metoda stosowana jest przy usuwaniu niektórych guzów przewodu pokarmowego i wymaga sporych umiejętności operatorskich. 

W ramach Oddziału realizowana jest pełna diagnostyka schorzeń przewodu pokarmowego, z możliwością zabiegów endoskopowych, usuwania polipów i pobierania wycinków.

Na oddziale wykonujemy:

 • cholecystektomia metodą laparoskopową [LCH] i metodą klasyczną
 • operacje przepuklin brzusznych i pachwinowych z użyciem wszczepu (metoda beznapięciowa)
 • zabiegi przepuklin pachwinowych, udowych, pępkowych
 • zabiegi przepuklin podbrzusza i nadbrzusza
 • zabiegi przepuklin w bliźnie
 • operacje żołądka
 • anoskopia (badanie końcowego odcinka odbytnicy i kanału odbytu)
 • podwiązanie i wycięcie żylaków odbytu metodą Longo
 • usunięcia żylaków kończyn dolnych
 • wycięcie węzłów chłonnych
 • resekcja poprzecznicy
 • sigmoidektomia (wycięcie esicy)
 • endoskopowe wycięcie polipów jelita grubego
 • gastrostomia
 • wycięcie kątnicy
 • fundoplikacja
 • rozszerzenie przełyku
 • esofagogastroduodenoskopia
 • kolostomia pętlowa
 • częściowe wycięcie jelita grubego
 • fiberokolonoskopia
 • plastyka wpustu żołądka
 • pyloroplastyka (plastyka Heineke–Mikulicza)
 • gastroskopia i kolonoskopia diagnostyczna
 • laparotomia zwiadowcza
 • wycięcie guzów tkanek miękkich
 • miejscowe wycięcie lub zniszczenie zmiany lub tkanki skóry
 • usuwanie torbieli, cyst i tkanki martwiczej
 • przezskórna igłowa biopsja wątroby / narządów jamy brzusznej
 • przezskórne endoskopowe wytworzenie przetoki żołądkowej [PEG]
 • amputacje kończyn górnych i dolnych częściowe i całkowite
 • uwolnienie przykurczy Dupuytrena  (przykurcz rozcięgna dłoniowego)
 • operacje mięśni / ścięgien / kaletek
 • appendektomia (usunięcie wyrostka robaczkowego)
 • operacje na jelicie cienkim i grubym, leczenie choroby refleksowej przełyku
 • drobne zabiegi zmian skórnych i podskórnych
 • inne zabiegi
Ordynator lek. med. Marek Głąb
Starsi asystenci lek. med. Józef Tomasz Juros
dr n. med. Marcin Skuła
lek. med. Szymon Młynarczyk
Pielęgniarka koordynująca Joanna Kajdana
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Informacja

Numer telefonu do kontaktu z pacjentami: +48 882 630 418