teleporady

Oddział Chorób Wewnętrznych

Oddział posiada sale dwu i trzy osobowe oraz salę intensywnego nadzoru medycznego wyposażoną w sprzęt służący do monitorowania funkcji życiowych oraz do reanimacji. Oddział nastawiony jest na krótkoterminową ale pełną diagnostykę leczenia chorób wewnętrznych.

W naszej ofercie:

  • diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (w szczególności chorób serca i naczyń krwionośnych, chorób układu pokarmowego, moczowego oraz kostno – stawowego)
  • zabiegi i badania: gastroskopię, kolonoskopię, polipektomię endoskopową polipów górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, diagnostykę ultrasonograficzną (w tym USG jamy brzusznej, narządów drobnych, układu naczyniowego, echokardiografię), testy wysiłkowe, badania holtera EKG i ciśnieniowego, diagnostykę radiologiczną, zabiegi punkcji opłucnej, jamy brzusznej, punkcję szpiku;
  • zapewniamy całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (w tym TK i NMR);
  • oferujemy specjalistyczną rehabilitację chorych prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę tutejszych specjalistów oddziału rehabilitacji;
  • zapewniamy konsultacje specjalistyczne z innych dziedzin medycyny, ze specjalistami stale współpracującymi ze szpitalem;
  • współpracujemy z wojewódzkimi szpitalami referencyjnymi i oddziałami specjalistycznymi z zakresu chorób wewnętrznych;
  • przyjmujemy w trybie ostrym pacjentów z okolicznych gmin, a w trybie planowym – bez rejonizacji.
Ordynatorlek. med. Jerzy Trybuła
Lekarze
lek. med. Grzegorz Mainka
lek. med. Agata Mazur
lek. med. Tomasz Berg


Pielęgniarka koordynująca Joanna Kajdana
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Informacja

"