Oddział Chorób Wewnętrznych

Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych należy diagnozowanie i leczenie zachowawcze pacjentów z chorobami układu krążenia, układu oddechowego, z towarzyszącymi schorzeniami endokrynologicznymi, zburzeniami przemiany materii, przewodu pokarmowego i innymi schorzeniami wewnętrznymi. 

W naszej ofercie:

  • diagnostyka i leczenie schorzeń internistycznych (w szczególności chorób serca i naczyń krwionośnych, chorób układu pokarmowego, moczowego oraz kostno – stawowego)
  • zabiegi i badania: gastroskopię, kolonoskopię, polipektomię endoskopową polipów górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego, diagnostykę ultrasonograficzną (w tym USG jamy brzusznej, narządów drobnych, układu naczyniowego, echokardiografię), testy wysiłkowe, badania holtera EKG i ciśnieniowego, diagnostykę radiologiczną, zabiegi punkcji opłucnej, jamy brzusznej, punkcję szpiku;
  • zapewniamy całodobowy dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (w tym TK i NMR);
  • oferujemy specjalistyczną rehabilitację chorych prowadzoną przez wykwalifikowaną kadrę tutejszych specjalistów oddziału rehabilitacji;
  • zapewniamy konsultacje specjalistyczne z innych dziedzin medycyny, ze specjalistami stale współpracującymi ze szpitalem;
  • współpracujemy z wojewódzkimi szpitalami referencyjnymi i oddziałami specjalistycznymi z zakresu chorób wewnętrznych;
  • przyjmujemy w trybie ostrym pacjentów z okolicznych gmin, a w trybie planowym – bez rejonizacji.

 

Ordynatorlek. med. Jerzy Trybuła
Lekarze
lek. med. Grzegorz Mainka
lek. med. Agata Mazur
lek. med. Tomasz Berg
lek. med. Olha Dryha
Pielęgniarka koordynująca Joanna Kajdana
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Informacja

Numer telefonu do kontaktu z pacjentami: +48 882 630 418