Badania KTG

Badania KTG

Czym jest badanie KTG?

Kardiotokografia jest to badanie, które pozwala na monitorowanie akcji serca płodu z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej macicy. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

W naszym szpitalu możesz skorzystać z Programu KOC, czyli kompleksowej opieki w okresie ciąży, porodu i połogu. >> Jak przystąpić do programu? Sprawdź!

 

Informacja i rejestracja