teleporady
Badania KTG

Badania KTG

Kardiotokografia jest to badanie, które pozwala na monitorowanie akcji serca płodu z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej macicy. Pozwala wcześnie wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

Informacja i rejestracja

" "