Opieka ciążowa

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC) w Kwidzynie

W ramach NFZ

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC) to kompleksowa, dostępna w ramach NFZ, opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

W ramach KOC nad zdrowiem Twoim i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej i koordynatora. Jego rolą jest zapewnienie pełnej opieki od momentu zgłoszenia się do programu do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych 6 tygodni życia. W razie potrzeby, prowadzący ciążę specjalista, może zlecać niezbędne badania, konsultacje innych lekarzy lub przyjąć pacjentkę do szpitala, jeśli jej stan zdrowia będzie tego wymagał.

Będziemy czuwali nad Tobą całą dobę. Korzystając ze specjalnego numeru telefonu o każdej porze będziesz mogła zadzwonić, uzyskać konsultację i rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące swojego stanu. Otrzymasz również plan opieki dostosowany do Twojego stanu zdrowia i etapu ciąży, przygotowany wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Doświadczone położne pomogą Ci w odpracowaniu indywidualnego planu porodu, uwzględniającego Twoje oczekiwania, w tym m.in. czy ma to być poród rodzinny i czy są wskazania do znieczulenia okołoporodowego.

 

Kiedy możESZ przystąpić do programu?

Do programu możesz przystąpić na każdym etapie ciąży, nawet tuż przed porodem. Po podpisaniu deklaracji otrzymasz kartę informacyjną KOC, wraz z danymi kontaktowymi do koordynatora, który będzie sprawował nad Tobą opiekę. Na karcie znajdziesz również wszystkie niezbędne numery telefonów związanych z programem.

Świadczenia w ramach KOC są realizowane nieodpłatnie dla pacjentek, które złożyły deklarację przystąpienia do programu.

 

CO ZYSKASZ PRZYSTĘPUJĄC DO PROGRAMU? 

  • porady lekarzy położników wraz z badaniami obrazowymi (USG) – od rozpoznania ciąży do porodu,

  • korzystanie z konsultacji innych specjalistów w ramach refundacji NFZ zgodnie z ordynacją lekarską ginekologa - położnika,

  • porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu,

  • edukację laktacyjna,

  • informację o metodach łagodzenia bólu porodowego oraz możliwość znieczulenia do porodu,

  • hospitalizację z zakresu patologii ciąży,

  • kompleksową opiekę w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży,

  • opiekę nad noworodkiem oraz specjalistyczne świadczenia neonatologiczne,

  • kontynuację opieki położnej środowiskowej nad matką i dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.

 

Jak MOŻESZ przystąpić do programu?

Telefonicznie: całodobowe call-center pod nr tel. 885 155 535

Osobiście: w godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

 

Całodobowe call-center