Opieka ciążowa

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC) w Kwidzynie

W ramach NFZ

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC), to kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

W ramach KOC nad zdrowiem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej i koordynatora, który będzie zapewniał pełną opiekę od momentu zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych 6 tygodni życia. W razie potrzeby, prowadzący ciążę specjalista, może zlecać niezbędne badania, konsultacje innych lekarzy lub przyjąć pacjentkę do szpitala, jeśli jej stan zdrowia będzie tego wymagał.

Nowością jest także całodobowy telefoniczny kontakt ze szpitalem przez specjalny numer telefonu – dzięki temu o każdej porze przyszła mama będzie mogła zadzwonić, uzyskać konsultację i rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące swojego stanu. Każda ciężarna otrzyma też plan opieki dostosowany do jej stanu zdrowia i etapu ciąży, przygotowany wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Doświadczone położne pomogą w odpracowaniu indywidualnego planu porodu, uwzględniającego oczekiwania pacjentki, w tym m.in. czy ma to być poród rodzinny i czy są wskazania do znieczulenia okołoporodowego.

Kiedy można przystąpić do programu?

Do programu można przystąpić na każdym etapie ciąży, nawet tuż przed porodem. Po podpisaniu deklaracji każda pacjentka otrzyma kartę informacyjną KOC, wraz z danymi kontaktowymi do koordynatora, który będzie sprawował opiekę nad ciężarną oraz wszelkie niezbędne numery telefonów.

Świadczenia w ramach KOC są realizowane nieodpłatnie dla pacjentek, które złożyły deklarację przystąpienia do programu.

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do Programu?

porady lekarzy położników wraz z badaniami obrazowymi (USG) – od rozpoznania ciąży do porodu,
korzystanie z konsultacji innych specjalistów w ramach refundacji NFZ zgodnie z ordynacją lekarską ginekologa - położnika,
porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu,
edukacja laktacyjna,
informacja o metodach łagodzenia bólu porodowego oraz możliwość znieczulenia do porodu,
hospitalizacja z zakresu patologii ciąży,
kompleksowa opieka w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży,
opieka nad noworodkiem oraz specjalistyczne świadczenia neonatologiczne,
kontynuacja opieki położnej środowiskowej nad matką i dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.
 

Jak przystąpić do programu?

Telefonicznie : całodobowe call-center pod nr tel. 885 155 535

Osobiście : w godzinach pracy Poradni Ginekologiczno- Położniczej

 

Serdecznie Zapraszamy!

Całodobowe call-center