Badania spirometryczne

Badania spirometryczne

Czym jest badanie spirometryczne?

Badanie, podczas którego mierzona jest pojemność płuc. Polega ono na mierzeniu przy pomocy spirometru objętości wydychanego powietrza.

Od dnia 6 listopada 2023 r. wznawiamy badania spirometryczne .

Rejestracja od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 -18.00 po numerem tel. 55 645 83 90 .
Badania wykonywane są czwartek i piątek w godzinach 10.00 -15.00 .

Informacja i rejestracja