Badania kardiologiczne

Badania kardiologiczne

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej zajmuje się diagnostyką chorób układu sercowo-naczyniowego (serca, aorty i mniejszych naczyń krwionośnych).
 

W ramach diagnostyki kardiologicznej wykonujemy:

  • EKG spoczynkowe
  • EKG spoczynkowe umożliwia lokalizacje obszarów niedokrwienia bądź zawału mięśnia sercowego, pozwala wykryć arytmię oraz zdiagnozować wiele innych chorób serca.
  • Próba wysiłkowa (EKG wysiłkowe)

EKG wysiłkowe to badanie medyczne, które opiera się na zależności zmieniającego się zapisu EKG pod wpływem zwiększającego się wysiłku fizycznego, powodującego zwiększanie zapotrzebowania na tlen, co organizm rekompensuje przez zwiększenie przepływu przez naczynia wieńcowe. U osób z niewydolnością przepływu wieńcowego, zapotrzebowanie powyżej pewnego wysiłku, nie może już dalej zostać pokryte, dlatego wykonuje się to badanie.

24h HOLTER RR

Pomiary wykonywane są co 30 minut podczas dnia, oraz co godzinę w nocy – niezależnie od pacjenta. Badanie to pomaga w wykrywaniu nadciśnienia, pozwala również rozpoznać tzw. „nadciśnienie białego fartucha” czyli wzrost wartości ciśnienia jedynie podczas pomiaru w gabinecie lekarskim. Badanie to ocenia również skuteczność leczenia nadciśnienia. Jest wskazane szczególnie u osób, u których stwierdzono różnice w pomiarach ciśnienia, w czasie kolejnych wizyt, między pomiarami w domu i w gabinecie.

24h HOLTER EKG

Badanie to służy ocenie czynności elektrycznej serca. Wynik umożliwia ocenę zaburzeń rytmu i przewodnictwa, ocenę pracy rozrusznika serca oraz nieprawidłowości w ukrwieniu mięśnia sercowego dzięki zastosowaniu wielogodzinnej rejestracji zapisu EKG w warunkach normalnej aktywności badanego.

Echo serca

Echo serca (USG serca, echokardiografia, ultrasonokardiografia) jest badaniem, które pozwala na ocenę budowy serca i jego pracy, przy pomocy przystosowanego do tego aparatu USG. Podczas badania, ocenia się zastawki (ich budowę oraz działanie) jamy serca (przedsionki i komory), które oceniane są poprzez pomiar ich objętości, grubości ścian, kurczliwości. Echo serca pozwala również zdiagnozować obecność płynu (np. krwi) w worku osierdziowym. Celem badania jest ocena wydolności krążeniowej serca oraz diagnostyka wad serca. Wskazaniem do badania jest nadciśnienie tętnicze, podejrzenie wad serca, ocena kurczliwości w chorobie wieńcowej oraz innych chorób serca.

Echo przezprzełykowe

Badanie wykonywane jest z użyciem specjalnej sondy, która emituje ultradźwięki i zostaje umieszczona w przełyku. Dzięki temu, że przełyk przylega bezpośrednio do serca uzyskiwane obrazy są bardzo szczegółowe.  Badanie to umożliwia w sposób nieinwazyjny diagnostykę chorych z wadami wrodzonymi serca, sztucznymi zastawkami serca czy chorobami aorty. Wskazane jest również w przypadku podejrzenia obecności skrzepliny w sercu oraz u chorych po udarze mózgu z niewyjaśnionej przyczyny. Badanie wykonywane jest też u chorych przed kardiowersją.
Przeciwwskazaniem do wykonania badania są zwężenia przełyku oraz żylaki przełyku.
 

 

Informacja i rejestracja