ZOL - Opieka długoterminowa

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację pacjentów.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. W ZOL udzielamy całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania, leczenia operacyjnego, które jednak ze względu na stan swojego zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru fachowego personelu.

 W zakładzie zapewniamy środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie, wszystko odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia oraz terapii zajęciowej pacjenta. Pomagamy podopiecznym ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi jak również z demencją starczą czy z różnymi schorzeniami towarzyszącymi m.in. 

uogólnioną i nieokreśloną miażdżycą,
chorobami układu krążenia,
stanami po skomplikowanych złamaniach, urazach,
trudno gojącymi się ranami,
chorobą zwyrodnieniową stawów
przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego.

W naszej ofercie proponujemy kompleksową opiekę nad osobami przewlekle chorymi. To trudny i czasochłonny proces, wymagający fachowych umiejętności oraz doświadczenia personelu.  

Celem naszego Zakładu jest pomoc pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Dlatego z pełnym zaufaniem możecie Państwo powierzyć nam członka swojej rodziny, a my dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. Naszym pacjentom zapewniamy troskliwą i profesjonalną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie farmakologiczne i rehabilitację chorób narządu ruchu. Pacjentowi i jego rodzinie udzielamy fachowych porad potrzebnych do radzenia sobie z problemem niepełnosprawności. Pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i zapleczem rehabilitacyjnym oraz urządzeniami ułatwiającymi transport i toaletę pacjentów leżących, m.in.:

sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn
łóżka z regulacją wysokości
materace przeciw odleżynowe
inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, gleukometry
sprzęt rehabilitacyjny, wannę do hydromasażu
EKG

Naszym podopiecznym zapewniamy:

opiekę lekarską,
opiekę pielęgniarską oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne,
leczenie farmakologiczne,
niezbędne badania diagnostyczne,
ustalenie i stosowanie odpowiedniej diety,
zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia,
zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego,
zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych,
łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych

Zasady pobytu w ZOL

Decyzję o przyjęciu do ZOL-u podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o dokumentację wymaganą przez NFZ. Do Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może zostać przyjęta osoba, która wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, jest przewlekle chora, oraz która w ocenie lekarskiej otrzymała maksymalnie 6 punktów (na podstawie karty oceny samoobsługi). Czas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wynosi do 6 miesięcy. Przedłużenie czasu pobytu w uzasadnionych medycznie przypadkach wymaga zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.