Leczenie zaburzeń nerwicowych

Leczenie na oddziale odbywa się w ramach kontraktu z NFZ. Podstawą przyjęcia Pacjenta do oddziału jest skierowanie do leczenia, wystawione przez lekarzy POZ lub lekarza psychiatrę.

Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych oferuje leczenie w zakresie:

  • zaburzeń nerwicowych
  • zaburzeń osobowości
  • zaburzeń odżywiania

Leczenie oparte jest na diagnozie psychiatryczno-psychologicznej oraz na:


psychoterapii grupowej i indywidualnej
badaniu osobowości pacjenta
zebraniach społeczności terapeutycznej
arteterapii
terapii behawioralnej
treningach relaksacyjnych
treningach umiejętności psychospołecznych
ćwiczeniach Hata Yogi
grupowych wyjściach w teren  z kijkami Nordic Walking  oraz obcowaniu z przyrodą 

Jako metody uzupełniające stosujemy:

  • profilaktykę i promocję zdrowia
  • zabiegi fizjoterapeutyczne i gimnastykę
  • farmakoterapię