Hospicjum

Całodobowa prfoesjonalna opieka i pomoc medyczna w warunkach stacjonarnych

Hospicjum przy Szpitalu Bukowiec w Kowarach powstało z myślą o ludziach nieuleczalnie chorych, w terminalnym stadium choroby, wymagających całodobowej profesjonalnej opieki i pomocy w warunkach stacjonarnych. 

Zadaniem opieki paliatywnej jest poprawienie jakości życia chorych u kresu życia oraz ich rodzin. Staramy się wspierać rodziny w czasie trwania choroby i osierocenia. Pacjent przebywający w hospicjum nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Przyjętym chorym zapewniamy się ciągłą opiekę lekarsko- pielęgniarską. Istnieje możliwość konsultacji specjalistów z innych dziedzin medycyny (najczęściej chirurgii, dermatologii, laryngologii, onkologii lub psychiatrii), wykonywania niezbędnych badań dodatkowych i transportu medycznego.

Bliskim chorych zapewnimy wsparcie w czasie trwania choroby, a także po śmierci Pacjenta.

Dokumenty potrzebne do przyjęcia Pacjenta do hospicjum:

skierowanie do hospicjum, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala 
dowód osobisty 

Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria (łącznie):

cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, a więc z krótką (liczoną tygodniami, rzadziej miesiącami) prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego)
chorzy, którzy wyrazili uświadomioną zgodę na objęcie opieką paliatywną, a więc opiekę, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia - łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba
chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny)