Przychodnia Specjalistyczna

Świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej

Do zadań Przychodni Specjalistycznej należy realizacja świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świadczeń może odbywać się w pomieszczeniach przedsiębiorstwa, w tym w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu pobytu pacjenta.

W skład Przychodni Specjalistycznej wchodzą:

1. Poradnia POZ

Poradnia ogólna
Poradnia dla dzieci
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
Gabinet zabiegowy
Punkt szczepień

2. Poradnia zdrowia psychicznego
3. Poradnia uzależnień od alkoholu
4. Poradnia dermatologiczna
5. Poradnia chirurgii ogólnej (ul. Sanatoryjna 15)
6. Poradnia otolaryngologiczna
7. Poradnia okulistyczna
8. Poradnia neurologiczna
9. Poradnia położniczo-ginekologiczna (ul. 1 Maja 62)
10. Poradnia położniczo-ginekologiczna (ul. Sanatoryjna 15)
11. Poradnia onkologiczna
12. Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (ul. Sanatoryjna 15)
13. Poradnia diabetologiczna (ul. Sanatoryjna 15)
14. Poradnia rehabilitacyjna
15. Poradnia gruźlicy i chorób płuc
16. Poradnia logopedyczna (ul. Sanatoryjna 15)
17. Poradnia medycyny pracy
18. Pracownia diagnostyczna
19. Gabinet medycyny szkolnej
20. Gabinet promocji zdrowia
21. Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Gabinet fizjoterapii
Gabinet kinezyterapii
Gabinet masażu
Gabinet hydroterapii
Fizjoterapia domowa

22. Szkoła Rodzenia

 

Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej realizowane są:

w siedzibie Przychodni Specjalistycznej w Kowarach, ul. 1 Maja 62,

Świadczenia z zakresu medycyny szkolnej realizowane są:

 w Kowarach, ul. Staszica 16 - Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1, 
w Kowarach, ul. 1 Maja 72 - Gabinet Medycyny Szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3, 
w Kowarach, ul. Szkolna 1 - Gabinet Medycyny Szkolnej w Zespole Szkół  Ogólnokształcących – Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum,

 

Kierownik Przychodni: lek. med. Urszula Kosean-Kotlińska
Pielęgniarka koordynująca: Wiesława Pacak

 

 

Rejestracja