Zabieg PCNL

PCNL -  przezskórna nefrolitotrypsja, jest zabiegiem stosowanym w leczeniu kamicy nerkowej. Stosuje się ją w przypadku złogów >2cm. Idea zabiegu polega na usuwaniu kamieni z układu kielichowo miedniczkowego nerki  nakłucie miąższu nerkowego w miejscu jego najmniejszej grubości.

Technika zabiegu polega na wprowadzeniu przez przetokę nerkową endoskopu prostego - nefroskopu do układu kielichowo – miedniczkowego a następnie rozkruszeniu złogu i usunięciu jego fragmentów z nerki. Zabieg wykonywany jest z niewielkiego nacięcia wykonanego w okolicy lędźwiowej. W celu przeprowadzenia PCNL wystarczy nasięcie o długości od 10 do 20 mm. Nakłucie nerki jest wykonywane pod kontrola USG i / lub RTG.

Kto jest odpowiednim kandydatem do PCNL?

pacjenci z kamicą nerkową, która nie kwalifikuje się lub jest niemożliwa do usunięcia z wykorzystaniem ESWL lub innymi technikami minimalnie inwazyjnymi
 

Jakie jest przewaga PCNL nad klasyczną operacją kamicy nerkowej?

 • mniejszy wpływ na funkcję nerki w porównaniu z operacją otwartą
 • lepszy efekt kosmetyczny - zabieg wykonywany jest z małego nacięcia w okolicy lędźwiowej
 • krótszy pobyt w szpitalu i szybszy powrót do zdrowia

Bezpośrednio przed wytworzeniem przetoki nerkowej urolog wykonuje cystoskopię, podczas której wprowadza do moczowodu cewnik moczowodowy, przez który będzie podawał środek kontrastujący do układu kielichowo - miedniczkowego. PCNLjest wykonywany w znieczuleniu ogólnym. Lub wysokim p.p/z.o Pacjent ułożony jest na brzuchu lub plecach. Urolog wykonuje małe nacięcie w okolicy lędźwiowej przez, które wprowadza igłę do układu kielichowo - miedniczkowego nerki wykonując przetokę nerkową. Kolejnym etapem jest poszerzenie przetoki do kalibru, który pozwoli na wprowadzenie nefroskopu do nerki. Nefroskop jest narzędziem endoskopowym wyposażonym w układ optyczny i kanał roboczy z możliwością stałego przepływu płynu płuczącego. Po wprowadzeniu nefroskopu do nerki urolog lokalizuje złogi i ocenia wnętrze nerki pod kątem innych patologii. Kolejnym etapem zabiegu jest rozkruszenie złogu na drobne fragmenty i usunięcie odłamków z wykorzystaniem precyzyjnych narzędzi endoskopowych.

PCNL jest skomplikowaną procedurą. W przypadku masywnego krwawienia lub problemów technicznych w czasie operacji urolog może zdecydować o zakończeniu procedury i wykonaniu konwersji do operacji klasycznej. W przypadku masywnego krwawienia lekarz może zdecydować o zakończeniu zabiegu. Ryzyko utraty nerki podczas/ po zabiegu PCNL to 1%

Bezwzględne przeciwwskazania do PCNL

 • ciąża - szkodliwy wpływ promieniowania rentgenowskiego na płód oraz zwiększone, niekorzystny wpływ znieczulenia na rozwijające się dziecko, duże ryzyko uszkodzenia struktur sąsiadujących z nerką
 • zaburzenia krzepnięcia krwi - duże ryzyko krwawienia z nakłutej nerki
 • stan septyczny wywołany zastojem moczu w układzie kielichowo - miedniczkowym nerki

Powikłania PCNL

Tak jak każda inwazyjna procedura PCNL obarczone jest ryzykiem wystąpienia powikłań. Do najczęściej spotykanych zalicza się powikłania śródoperacyjne:

 • krwawienie, około 20% pacjentów poddanych PCNL wymaga przetaczania krwi
 • uszkodzenie miedniczki nerkowej
 • uszkodzenie narządów sąsiadujących z nerką - np. opłucna, okrężnica, śledziona, wątroba
 • zatrucie wodne wywołane płynem płuczącym stosowanym podczas zabiegu
 • Czasami istnieje konieczność wykonania konwersji podczas PCNL czyli wykonania operacji otwartej. Cięcie wykonywane w czasie konwersji po PCNL jest zwykle większe niż w czasie standardowej operacji kamicy nerkowej wykonywanej sposobem klasycznym.

Dyskomfort jakiego można się spodziewac po zabiegu PCNL:

 • ból pooperacyjny okolicy lędźwiowej - każdy pacjent ma założone wkłucie dożylne - wenflon, przez który podawany jest na żądanie lek przeciwbólowy zlecony przez lekarza
 • nudności i wymioty związane ze znieczuleniem ogólnym
 • dren nefrostomijny - każdy pacjent po PCNL ma zakładany dren nefrostomijny do przetoki nerkowej, która wytworzona była podczas PCNL. Dren nefrostomijny odprowadza mocz z nerki do worka. Bezpośrednio po zabiegu mocz w drenie może mieć krwiste zabarwienie. Z reguły pacjenci wypisywani są do domu bez nefrostomii jednak czasami istnieje konieczność pozostawienia cewnika w przetoce na dłużej
 • cewnik D - J - czasami istnieje konieczność założenia cewnika podwójnie zagiętego do moczowodu po stronie operowanej co poprawia drenaż moczu z nerki po PCNL
 • cewnik Foley'a założony do pęcherza moczowego - w ciągu kilku dni może występować krwiste zabarwienie moczu z obecnością skrzepów
 • zaparcie stolca - u części pacjentów konieczne jest stosowanie czopków glicerynowych lub wykonanie enemy
  operacja - "second look" - czasami w przypadku kamicy resztkowej po PCNL urolog może zaproponować pacjentowi ponowny zabieg PCNL

dowiedz się Więcej o leczeniu kamicy w PIASECZNIE

https://uro.pl/schorzenia/kamica-moczowa/

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

661 300 313

Dane Kontaktowe

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno tel.: 22 73 54 100 e-mail: piaseczno@emc-sa.pl
e-rejestracja