Psychodietetyka

Psychodieteyką określamy połączenie wiedzy z zakresu dwóch nauk: psychologii i dietetyki.

Dietetyka jest nauką medyczną, o żywieniu człowieka zdrowego i chorego, która obejmuje m.in.:

 • zasady prawidłowego żywienia człowieka zdrowego i chorego
 • oceny stanu odżywienia
 • oceny zależności między farmakologią a żywieniem
 • zapobieganiu chorobom zależnym od żywienia
 • kontrolę jakości i warunków przechowywania produktów żywnościowych
 • biochemiczne podstawy żywienia
 • edukację żywieniową
 • psychologię żywienia

 

Psychologia natomiast to nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. 

 

Połączenie tych dwóch dziedzin odpowiada za procesy psychofizjologiczne, które w połączeniu z czynnikami zewnętrznymi (środowiskowymi i społecznymi) stanowią kluczowe elementy w rozwoju nadwagi i otyłości. 

Podstawowymi założeniami wynikającymi z połączenia dietetyki z psychologią są: 

 • dieta to sposób odżywiania, a nie odchudzania
 • Kluczem do sukcesu są prawidłowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna
 • Redukcja masy ciała to proces, który wymaga czasu, jeśli ma być trwały
 • Pierwszy krok to ustalenie przyczyn nadmiernych kilogramów, następny - ich usunięcie 

Celem pracy z psychodietetykami jest:  

 • zmiana nawyków żywieniowych
 • redukcja kilogramów
 • praca nad motywacją
 • wsparcie
 • rozpoznanie i wyeliminowanie przyczyn objadania się
 • praca nad samooceną
 • edukacja prozdrowotna

Dane Kontaktowe

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno tel.: 22 73 54 100 e-mail: piaseczno@emc-sa.pl
e-rejestracja