Podstawowa Opieka Zdrowotna

Bezpłatne świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom, którzy dokonali wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej, poprzez złożenie deklaracji w  wybranej   placówce.   W naszych jednostkach istnieje  również  możliwość  skorzystania  z porady komercyjnej.

PACJENCI POZ SĄ UPRAWNIENI DO:

 • opieki lekarza internisty, lekarza rodzinnego lub pediatry
 • dostępu do wybranych badań laboratoryjnych (wykonywanych na polecenie lekarza POZ)
 • dostępu do badań diagnostycznych, takich jak USG, EKG, RTG (wykonywanych na polecenie lekarza POZ)
 • opieki pielęgniarki i położnej POZ oraz pielęgniarki szkolnej
 • wizyt domowych (w sytuacjach, kiedy pacjent ze względu na stan zdrowia nie może dotrzeć do przychodni)
 • szczepień ochronnych
 • zaświadczeń i orzeczeń lekarskich wydawanych na życzenie zainteresowanego 

W NASZEJ OFERCIE: 

 • porady, badania, diagnostyka i leczenie
 • opieka zdrowotna nad dziećmi oraz młodzieżą wraz ze szczepieniami, określonymi w kalendarzu szczepień
 • kierowanie na leczenie szpitalne, uzdrowiskowe i specjalistyczne
 • profilaktyka chorób

 Świadczenia w Poradniach POZ udzielane są w dniu zgłoszenia.