09.08.2017

Szpital św. Anny w Piasecznie i Gmina Lesznowola zrealizują wspólnie projekt stworzenia grup wsparcia dla osób otyłych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

Szpital św. Anny i Gmina Lesznowola zrealizują wspólnie projekt stworzenia grup wsparcia dla osób otyłych w ramach Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020.

Projekt grupy wsparcia

 

Gmina Lesznowola pozyskała środki z Narodowego Programu Zdrowia 2016-2020 na stworzenie 6 grup wsparcia dla osób z otyłością w wieku od 10 do 50+ lat.  Nasz Szpital św. Anny w Piasecznie wesprze Gminę w realizacji tego projektu.

W ramach projektu planowane są  m.in. grupowe warsztaty z dietetykiem i psychologiem z naszego Szpitala św. Anny w Piasecznie, mgr Adrianą Dąbrowską, wizyty konsultacyjne, warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe z trenerem oraz darmowe karnety na basen.

Rekrutacja do I edycji projektu ruszyła 7 sierpnia 2017 roku i potrwa do 18 sierpnia 2017 roku. Udział w programie jest bezpłatny.

Jak zostać uczestnikiem programu:

Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem uczestnika projektu można złożyć:

osobiście w formie papierowej w pokoju nr 108 w Urzędzie Gminy Lesznowola ul. GRN 60, 05-506 Lesznowola
lub własnoręcznie podpisane skany formularza i oświadczenia przesłać na adres: infoue@lesznowola.pl

Gdzie znaleźć formularz zgłoszeniowy:

Formularze dostępne są do pobrania tutaj:

Formularz zgłoszeniowy


Oświadczenie uczestnika projektu
oraz na stronach internetowych Centrum Sportu LesznowolaUrzędu Gminy Lesznowola oraz w siedzibie Urzędu Gminy Lesznowola, pok. 108.

O wpisaniu na listę osób wstępnie zakwalifikowanych decyduje kolejność napływania formularzy zgłoszeniowych, natomiast o uczestnictwie ostatecznie zadecyduje lekarz, który potwierdzi informacje zawarte w zgłoszeniach oraz określi wskazania bądź przeciwwskazania do wzięcia udziału w programie.

Cel projektu grup wsparcia dla osób z otyłością:

Celem projektu jest podniesienie stanu wiedzy na temat konsekwencji otyłości, znajomości zasad prawidłowego żywienia oraz wprowadzenie trwałych zmian w nawykach żywieniowych mieszkańców Gminy Lesznowola – dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów.

Udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez specjalistów oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych z pewnością zmotywuje zainteresowanych do pracy nad zmianą dotychczasowego stylu życia w celu poprawy ich stanu zdrowia.

W projekcie weźmie udział minimum 60 mieszkańców Gminy Lesznowola i zakłada on stworzenie sześciu grup wsparcia dla osób z potwierdzoną otyłością. Pierwsze 30 osób rozpocznie warsztaty już od września.

Program projektu grup wsparcia dla osób z otyłością:

Realizacja 12 tygodniowego programu dla każdego z uczestników rozpocznie się od indywidualnych wizyt konsultacyjnych w szpitalu św. Anny w Piasecznie, obejmujących przeprowadzenie wywiadu żywieniowego, wykonanie analizy składu ciała i przekazanie zaleceń.

W ramach planowanych działań każdy uczestnik grupy wsparcia dla osób z otyłością weźmie udział w:

12 grupowych spotkaniach z dietetykiem,
4 spotkaniach grupowych z psychologiem,
2 warsztatach kulinarnych,
12 zajęciach sportowo rekreacyjnych z trenerem,
oraz otrzyma karnet na basen i indywidualnie dopasowany 14-to dniowy plan żywienia.
nie zabraknie również miłych niespodzianek.

Projekt „Tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością w Gminie Lesznowola” skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Lesznowola w wieku od 10 do 50+ lat, którzy mają potwierdzoną otyłość bez względu na płeć i status społeczny. Jak powszechnie wiadomo dla osób odchudzających się niezwykle ważne jest wsparcie ze strony ludzi borykających się z podobnym problemem. Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.

Kwota dofinansowania pozyskana na realizacje programu tworzenia grup wsparcia dla osób z otyłością w Gminie Lesznowola wynosi:

50 000 zł

Piliki do pobrania:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa