05.12.2022

Dostępność Plus dla Zdrowia - POZ Lubmed w Lubinie

POZ w Lubinie jest Grantobiorcą projektu Dostępność+ dla zdrowia

Poradnia POZ w Zespole Przychodni Lubmed Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 688 421,58   (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy, czterysta dwadzieścia jeden złotych 58/100 ) na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła m.in. skorzystać z platformy dla osób niepełnosprawnych, dostosowanej do szczególnych potrzeb lady recepcyjnej wyposażonej w pętle indukcyjne, wymienione zostaną drzwi wejściowe na automatyczne, a toaleta zostanie wyposażona w system przyzywowy. Placówka zostanie wyposażona również w sprzęt do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami, w tym analizatory masy ciała, mobilne USG, spirometry, oraz bilirubinometry. W ramach projektu personel placówki zostanie przeszkolony z zakresu komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami, a strona internetowa zostanie dostosowana do standardu WCAG.

>> Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej zdrowie.gov.pl

 

zestaw logo dostępność plus