teleporady

14.09.2022

17 września 2022 Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta

Z tej okazji w Szpitalu Św. Rocha w Ozimku prowadzona będzie kampania informacyjna dla pacjentów i ich rodzin oraz pracowników Szpitala na temat idei obchodzenia corocznie w dniu 17 września Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. Tego dnia na całym świecie kolorem pomarańczowym podświetlane są zabytki, pomniki i budynki.

Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - 17 września 2022

Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: LEKI BEZ SZKODY -  głównym celem obchodów jest promowanie bezpiecznych praktyk lekowych, aby zapobiegać błędom w stosowaniu leków  i ograniczać szkody związane z ich przyjmowaniem a także wskazanie pilnych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa leków.

Kampanię propagującą ŚDBP będziemy prowadzić w okresie od 16 do 20 września 2022 roku:

  1. Obchody ŚDBP w naszym Szpitalu  rozpoczniemy  już w czwartek prelekcją dla kadry lekarskiej na temat  najczęstszych, prawdopodobnych, bardzo istotnych i istotnych interakcji lekowych  i ich ewentualnych skutków klinicznych zidentyfikowanych podczas przeglądu punktowego stosowanej w Szpitalu farmakoterapii.
  2. Przy wejściu głównym do szpitala zawiśnie baner informujący o obchodach ŚDBP
  3. Przygotowaliśmy pomarańczowe ulotki informacyjne dla  pacjentów i ich rodzin propagujące  aktywne zaangażowanie w bezpieczne stosowanie leków- każdy pacjent, który przyjdzie do naszego szpitala w tym okresie otrzyma ulotkę.
  4. W tych dniach personel szpitala będzie nosił na swoich umundurowaniach pomarańczowe wstążki, symbolizujące to święto.

Do pobrania:

Leki bez szkody - ulotka, plik w formacie pdf

 

 

Weź współodpowiedzialność za swoje leczenie, zapobiegaj szkodom związanym z lekami poprzez stosowanie poniższych zasad:

Bądź świadom jakie leki przyjmujesz, zapamiętaj lub zapisz listę stale przyjmowanych leków uwzgledniającą ich nazwy i dawkowanie.

Zawsze informuj lekarza, jeżeli przyjmujesz leki przepisane przez innego lekarza, witaminy, preparaty ziołowe lub suplementy diety, pozwoli to zmniejszyć ryzyko wystąpienia niekorzystnych interakcji.

Informuj lekarza jeśli jesteś uczulony na jakiekolwiek leki.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z ulotką, sprawdź, czy lek powinien być stosowany przed, w trakcie, czy po posiłku.

Przyjmuj leki zgodnie z zaleceniami lekarza, nie zmieniaj dawki, nie odstawiaj leków bez konsultacji z lekarzem.

Nie każdy lek można podzielić lub pokruszyć, zanim podzielisz lek sprawdź w ulotce czy można to zrobić i w jaki sposób.

Jeśli przyjmujesz leki przewlekle zawsze zadbaj o ich odpowiedni zapas.

Przechowuj leki w oryginalnych opakowaniach, w warunkach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie stosuj bez konsultacji z lekarzem lub farmaceutą leków dostępnych bez recepty oraz suplementów diety. Leki dostępne bez recepty nie służą do leczenia przewlekłego, można je stosować tylko doraźnie lub krótkoterminowo.

Nie stosuj na własną rękę leków przepisanych innemu pacjentowi.

Nie zażywaj antybiotyków na własną rękę, niewłaściwe stosowanie obniża ich skuteczność.

Poinformuj lekarza, jeżeli jesteś w ciąży lub karmisz piersią! Niektóre leki są wówczas niezalecane, a nawet przeciwwskazane.

Pamiętaj, że niektóre leki mogą upośledzać sprawność psychofizyczną, dlatego przyjmując je nie należy prowadzić samochodu ani obsługiwać maszyn – sprawdź ulotkę.

Niektóre leki i suplementy diety zawierają substancje powodujące zwiększoną wrażliwość na światło słoneczne, przyjmując je nie należy korzystać z solarium, niektórych zabiegów fizykoterapeutycznych ani zażywać kąpieli słonecznych – sprawdź ulotkę.

Nie zażywaj leków po terminie ważności, leki przeterminowane przekaż do PSZOK.

Zgłaszaj niepożądane działania leków, zgłoszenie możesz przekazać:

  • na adres Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
  • do podmiotu odpowiedzialnego (adres znajdziesz w ulotce dołączonej do opakowania leku);
  • do lekarza, farmaceuty, pielęgniarki, ratownika medycznego;
  • lub innej osoby wykonującej zawód medyczny.

  Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta - 17 września 2022

" "