teleporady

Badanie neuropsychiczne funkcji poznawczych

 

CZYM JEST BADANIE NEUROPSYCHOLOGICZNE FUNKCJI POZNAWCZYCH?

Badanie przeprowadzane jest po konsultacyjnym badaniu funkcji poznawczych i służy pogłębionej diagnozie zgłaszanych przez pacjenta trudności.
Badanie składa się z wykonania szeregu testów psychologicznych, uzupełnienia informacji pochodzących z wywiadu, krótkiej informacji ustnej o wynikach oraz wydania opinii na piśmie.

DO CZEGO SŁUŻY BADANIE?

Badanie pomocne jest w postawieniu diagnozy neurologicznej lub psychiatrycznej, ustaleniu możliwości rehabilitacji zaburzonych funkcji, ustaleniu potencjalnych trudności w wykonywaniu pracy zawodowej, nabywaniu nowych kwalifikacji lub codziennym funkcjonowaniu, ustaleniu rodzaju i wielkości szkód powstałych wskutek obrażeń doznanych w wypadku.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Czas badania około 75 minut.
  • W sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta czas ten może być podzielony na dwa spotkania.
  • Istnieje także możliwość przeprowadzenia badania neuropsychologicznego funkcji poznawczych po poradzie psychologicznej diagnostycznej. Czas takiego badania to około 100 minut, najczęściej podzielone na dwa spotkania. Porada psychologiczna diagnostyczna lub terapeutyczna. Czas do 50 minut.


 
 

 

" "