teleporady

Badania psychologiczne

BADANIA W PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO

W Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych jest możliwe wykonanie odpłatnie badań psychologicznych.
Oferta przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.

Oferujemy:

  • badanie konsultacyjne pamięci i innych funkcji poznawczych
  • badanie neuropsychologiczne rozszerzone

Możliwe jest także przeprowadzenie innych badań jako części kompleksowej diagnozy psychologicznej pacjenta złożonej z porad diagnostycznych (cennik) i badań testowych:

  • WAIS-R
  • RAVEN Standard
  • MMPI

 

DODATKOWE INFORMACJE

Diagnozowaniem pacjentów zajmuje się psycholog z wieloletnim doświadczeniem zawodowym - mgr Dorota Dąbrowska, specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej.
Badania wykonuje się jedynie w sytuacjach uzasadnionych stanem zdrowia pacjenta, a doboru metod diagnostycznych dokonuje psycholog.
Pacjenci na badania powinni zgłaszać się wypoczęci, a w przypadku problemów ze wzrokiem lub słuchem używać zaleconej przez lekarza korekcji (w szczególności okularów do czytania,
aparatu słuchowego).
Konieczne jest okazanie dowodu osobistego w celu stwierdzenia tożsamości pacjenta.
 

" "