teleporady

Badanie konsultacyjne funkcji poznawczych

Badanie konsultacyjne pamięci i innych funkcji poznawczych

 

JAK WYGLĄDA BADANIE KONSULTACYJNE?


Badanie składa się z wywiadu, zapoznania się z dokumentacją medyczną znajdującą się w posiadaniu pacjenta oraz wykonania szeregu prób (zadań) podobnych do tych, z którymi spotykaliśmy się na lekcjach w trakcie nauki szkolnej, a służących zbadaniu w podstawowym zakresie najważniejszych sprawności umysłowych (pamięć, uwaga, myślenie, mowa itd.). Jeśli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta, to najczęściej wykonany jest również Test Zegara oraz MiniMental.

  • Badanie kończy się krótką ustną informacją o wynikach.
  • Istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia z wynikiem badania.

 

KIEDY WSKAZANE JEST WYKONANIE BADANIA?

Wykonanie badania wskazane jest u osób obserwujących u siebie trudności dotyczące pamięci, uwagi, myślenia czy innych funkcji poznawczych w związku z procesami starzenia się, chorobami neurologicznymi bądź psychicznymi lub ich podejrzeniem (na przykład choroby Alzheimera), w przebiegu chorób somatycznych (na przykład cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, schorzeń tarczycy).

  • Celem badania jest różnicowanie pomiędzy trudnościami mieszczącymi się w normie wiekowej, a tymi które mają charakter chorobowy.
  • Czas badania około 75 minut.

W niektórych sytuacjach, w szczególności po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, nagłym zatrzymaniu krążenia lub u pacjentów mających bardzo wysoką sprawność funkcji poznawczych przed pojawieniem się objawów, badanie to może być niewystarczające do postawienia diagnozy. W takiej sytuacji badanie konsultacyjne powinno być uzupełnione o badanie neuropsychologiczne funkcji poznawczych.

" "