teleporady

Poradnia Onkologiczna

Lekarz

  • dr n. med. Mariusz Krawczyk
  • lek. Piotr Kobielak
  • Prof. dr hab. med. Krzysztof Kaliszewski

Onkolog to lekarz specjalista, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób o podłożu nowotworowym. Aby wykryć i określić z jakimi rodzajem nowotworu mamy do czynienia, lekarz onkolog przeprowadza szereg badań diagnostycznych (USG, biopsje, badania analityczne z krwi).

Na podstawie wyników badań w poradni onkologicznej i pracowniach diagnostycznych, lekarz onkolog zaleca odpowiedni tok leczenia pacjenta, począwszy od środków farmakologicznych, leczenia chirurgicznego po chemioterapię.

Usługi wykonywane w ramach poradni onkologicznej:

konsultacja lekarza onkologa
kwalifikacje do zabiegów operacyjnych
biopsja tarczycy, węzłów chłonnych, piersi (pod kontrolą USG)
drobne zabiegi chirurgiczne (usuwanie zmian skórnych)
dermatoskopia

 

W ramach poradni onkologicznej pacjenci mogą wykonać pełen zakres badań analitycznych, badania diagnostyczne (USG, RTG), biopsje wraz z badaniem histopatologicznym.

Zasady rejestracji na konsultacje:

konsultacje odpłatne – bez skierowania
konsultacje NFZ – bez skierowania

Informacja i rejestracja

" "