teleporady

Poradnia Kardiologiczna

Lekarz

  • prof. dr n.med Jacek Gajek
  • prof. nadzw. dr hab. n.med Rafał Poręba
  • dr n. med. Barbara Brzezińska
  • dr n. med. Irena Owczarek
  • dr n. med. Agnieszka Sławuta
  • dr. n. med. Małgorzata Poręba
  • lek. Robert Wrona
  • lek. Anna Bienkiewicz
  • lek. Magdalena Tomaszewska
  • dr n. med. Leszek Chęciński

Kardiologia to dyscyplina medyczna, która zajmuje się profilaktyką, rozpoznawaniem oraz leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego. Jest blisko związana z podspecjalnością chirurgii - kardiochirurgią. Kiedy warto pójść do kardiologa? Ryzyko wystąpienia dysfunkcji serca i układu naczyniowego urasta w obecnym świecie do skali choroby cywilizacyjnej. Takie czynniki jak niezdrowy tryb życia, stres, złe odżywianie, a także uwarunkowania genetyczne, powinny stać się impulsem do wizyty u kardiologa. Lekarz, specjalista w tym zakresie to Kardiolog.

Wykonujemy:

EKG spoczynkowe
EKG wysiłkowe
USG serca
holter RR
holter EKG

 

Najczęściej leczonymi schorzeniami w ramach poradni są:

przewlekła choroba niedokrwienna serca
niewydolność serca
zaburzenia funkcji i czynności zastawek
migotanie i trzepotanie przedsionków
pierwotne nadciśnienie

 

Zasady rejestracji na konsultacje:

konsultacje odpłatne – bez skierowania
konsultacje NFZ – na podstawie skierowania

 

Skontaktuj się z nami.

Informacja i rejestracja

" "