teleporady

23.07.2016

WYŁONIENIE ŚWIADCZENIODAWCY USŁUG ŻYWIENIOWYCH Z UWZGLĘDNIENIEM DIET SPECJALISTYCZNYCH ORAZ ICH DOSTAW DLA PACJENTÓW DZIENNEGO DOMU OPIEKI MEDYCZNEJ W KATOWICACH

Informacja o wyniku postępowania.

Zapraszamy do złożenia ofert na dostawy posiłków do Dziennego Domu Opieki Medycznej, ul. Morawa 31 w Katowicach.

Termin składania ofert mija 01.08.2016

INFORMACJA O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

INFORMACJA O WYNIKACH POSTEPOWANIA

 

 


RFP catering Katowice 22072016 opis zamówienia

RFP_catering K-ce_22072016 ue

 

 

Załącznik nr 1 - wytyczne i formularz oferty

Załacznik nr 1 - wytyczny RFP 22072016 ue

 

 

Załącznik nr 2 - Wzór umowy catering Katowice 22072016

Załącznik nr 2 - Wzór umowy catering 22072016 ue

 

 

 

Załącznik nr 3 - Zachowanie poufności oraz Załącznik nr 4 - Etyka dostawcy zostaną przesłane w wersji elektronicznej na prośbę Oferenta.

 

 

 

" "