teleporady

19.02.2018

Wybór wykonawcy badań laboratoryjnych w ramach projektu „Szpital Domowy w Katowicach”

Postępowanie rozstrzygnięte. Dziękujemy za przesłane oferty.

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu. Termin: 26.02.2018r.

SZD_WUZ_badania laboratoryjne

 

SZD_Zał nr 1 Arkusz oferty_badania laboratoryjne

 

 

SZD_Zał nr 2 Projekt umowy

 

 

 Poniżej publikujemy odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do dnia 23.02.2018r.

SZD_badania laboratoryjne_odp na pytania

 

 

" "