teleporady

16.06.2016

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO Z NAPĘDEM BEZREDUKTOROWYM - SPRAWA PN/1/D/2016

Informacja o wyniku postępowania.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ I MONTAŻ DŹWIGU ELEKTRYCZNEGO Z NAPĘDEM BEZREDUKTOROWYM - SPRAWA PN/1/D/2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Sprawa PN-1-D-2016

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY PN-1-D-2016

Zawiadomienie o wyborze najokrzystniejszej oferty- PN-1-D-2016 na www

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA PN-1-D-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia -PN-1-D-2016

 

 

ZMODYFIKOWANA SIWZ PN-1-D-2016

Zmodyfikowana siwz- PN-1-D-2016

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z DNIA 24.06.2016 PN-1-D-2016

Odpowiedzi na pytanie z 24.06.2016 PN-1-D-2016

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA PN-1-D-2016

Odpowiedzi na pytania-PN-1-D-2016

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu-PN-1-D-2016

Ogłoszenie o zamówieniu-PN-1-D-2016


siwz PN--1-D-2016. dźwig
siwz PN--1-D-2016. dźwig

" "