teleporady

VI Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne 4.12.2021

Rejestracja już otwarta!

Rejestracja: https://izba-lekarska.org.pl/izba-dla-ciebie/ksztalcenie/konferencje-naukowe/vi-barborkowe-spotkanie-geriatryczne-postepy-geriatrii 

Konferencja będzie prowadzona stacjonarnie (Katowice, Izba Lekarska) lub w przypadku zagrożenia epidemicznego prowadzona za pomocą technik i metod kształcenia na odległość z wykorzystaniem platformy e-learningowej ClickMeeting

 • Termin: 4 grudnia 2021, godz. 9.00 – 15.00
 • Organizator: Klinika Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • Honorowy Patronat Rektora  Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Tomasza Szczepańskiego
 • Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek
 • Współorganizatorzy:
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
  • Śląska Izba Lekarska
  • Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
 • Punkty edukacyjne: 6 punktów
 • Adresaci: Lekarze specjaliści / w trakcie specjalizacji z geriatrii, Lekarz (wszyscy), Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Członkowie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Studenci Wydziałów Medycznych, Studenci Wydziałów Nauk o Zdrowiu
 • Warunki udziału: udział bezpłatny, wymagana rejestracja
 • liczba miejsc ograniczona - w przypadku liczy zgłoszeń przewyższającej możliwości organizacyjne, organizator decyduje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia udziału w konferencji w terminie do 30.11.2021r.
 • W formularzu zgłoszenia prosimy o przekazywanie propozycji zagadnień, które wg Państwa powinny zostać poruszone podczas spotkania.
 • Konkurs prac naukowych:
  • Osoby zainteresowane zachęcamy do udziału w konkursie na najciekawsze prace naukowe.
  • Temat przewodni konkursu: Geriatria w dobie pandemii COVID-19: stan aktualny i perspektywy
  • Wymagania dotyczące nadsyłanych prac: streszczenie do 250 wyrazów, plakat w formacie PFD oraz deklaracja gotowości przygotowania 5 min wystąpienia w razie zakwalifikowania przez Komitet Naukowy konferencji do ustnej prezentacji.
  • Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy konferencji, który zakwalifikuje prace do publikacji, wytypuje 7 prac wyróżnionych do prezentacji ustnej (po 5 min) oraz wytypuje 3 prace spośród „wyróżnionych” do przyznania nagrody I, II i III.
  • Nagrody I – III miejsce nagrody pieniężne, miejsca IV-VII nagrody książkowe
  • Termin nadsyłania prac: 15 listopada 2021r. - wymagane równoczesne zarejestrowanie udziału w konferencji
  • Zgłoszenie pracy do konkursu: katowice@emc-sa.pl

Program:

09:00.   Rozpoczęcie

Prof. dr hab. n. med. Barbara Gryglewska, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek, kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 09:05    Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

 09:15.   Geriatria 2021 na świecie

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego, Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

09:45.   Geriatria 2021 w Polsce

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa; Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii

 10:15.   Geriatria 2021: udział polskich ośrodków naukowych w rozwoju geriatrii

Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii CM, Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

10:45.   Przerwa

 11:00.   Postępy rehabilitacji geriatrycznej

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

11:30.   Majaczenie u chorych w starszym wieku

Dr hab. n. med. Beata Wojszel, Klinika Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

12:00.   Aktualne wyzwania medycyny paliatywnej starszego wieku

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Wydział Medyczny I, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego

12:30.   Hiponatremia

Prof. dr hab. n. med. Jan Duława, kierownik Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chorób Wewnętrznych

13:00.   Przerwa

13:15.   Prezentacja wyróżnionych prac zgłoszonych na konferencję i przyznanie nagród

 14:00.   Podsumowanie i zamknięcie konferencji

Profesor Barbara Gryglewska, Profesor Jan Szewieczek

 (Organizator zastrzega prawo do zmian w programie konferencji.)

14:15-15:00 Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski: Spotkanie Konsultanta Krajowego z konsultantami wojewódzkimi i ordynatorami oddziałów geriatrycznych

 

Komitet Naukowy:

o   Przewodniczący: Prof. Jan Szewieczek (Katowice)

o   Zastępca przewodniczącego: Prof. Barbara Gryglewska (Kraków)

o   Członkowie:

§  Dr hab. n. med. Beata Wojszel (Białystok)

§  Prof. Tomasz Grodzicki (Kraków)

§  Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz)

§  Prof. Tomasz Kostka (Łódź)

§  Prof. Czesław Marcisz (Katowice)

§  Prof. dr hab. n. med. Jan Duława (Katowice)

§  Prof. Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław)

§  Prof. Tomasz Targowski (Warszawa)

§  Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań)

 

Komitet Organizacyjny

KONTAKT: katowice@emc-sa.pl

o   Anna Brzęska-Mikoda, Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im .Jana Pawła II w Katowicach

o   dr n med. Wojciech Mizera, Ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach

o   Łukasz Baron, Kierownik Ośrodka Kształcenia Podyplomowego, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

o   dr Rafał Sołtysek, Członek Okręgowej Rady Lekarskiej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

o   Marta Wilk, Ośrodek Kształcenia Podyplomowego, Śląska Izba Lekarska w Katowicach

o   dr n. med. Agnieszka Batko-Szwaczka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

o   lek. Karolina Szuster-Kowolik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

o   dr Karolina Piotrowicz, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego CM

"