teleporady

V Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne on-line 5.12.2020

Dziękujemy za udział! Kolejna konferencja już 4.12.2021r.

Postępy Geriatrii
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa

REJESTRACJA

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe72L0Ov0zTFzJPOG32I_9xLh-0kg3IoxsC77wpFiOF3ITIyQ/viewform 

 

 • Termin: 5 grudnia 2020, godz. 9.00 – 15.00
 • Organizator: Klinika Geriatrii, Katedra Chorób Wewnętrznych, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach SUM
 • Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek
 • Współorganizatorzy:
  • Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  • Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
  • Śląska Izba Lekarska
  • Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych
 • Punkty edukacyjne: 6 punktów
 • Adresaci: Lekarze specjaliści / w trakcie specjalizacji z geriatrii, Lekarz (wszyscy), Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, Członkowie Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Studenci Wydziałów Medycznych, Studenci Wydziałów Nauk o Zdrowiu
 • Warunki udziału:
  • udział bezpłatny, wymagana rejestracja
  • liczba miejsc ograniczona - w przypadku liczy zgłoszeń przewyższającej możliwości organizacyjne, organizator decyduje o zakwalifikowaniu lub odrzuceniu zgłoszenia udziału w konferencji w terminie do 30.11.2020r.
 • W formularzu zgłoszenia prosimy o przekazywanie propozycji zagadnień, które wg Państwa powinny zostać poruszone podczas panelu ekspertów w dziedzinach: opinie prawne, współpraca z NFZ

Konkurs prac naukowych

Osoby zainteresowane zachęcamy do udziału w konkursie na najciekawsze prace naukowe.

Temat przewodni konkursu: Geriatria w dobie epidemii COVID-19

 1. Wymagania dotyczące nadsyłanych prac: streszczenie do 250 wyrazów, plakat w formacie PFD oraz deklaracja gotowości przygotowania 5 min wystąpienia w razie zakwalifikowania przez Komitet Naukowy konferencji do ustnej prezentacji.
 2. Nadesłane prace zostaną ocenione przez Komitet Naukowy konferencji, który zakwalifikuje prace do publikacji, wytypuje 7 prac wyróżnionych do prezentacji ustnej (po 5 min) oraz wytypuje 3 prace spośród „wyróżnionych” do przyznania nagrody I, II i III.
 3. Nagrody I – III miejsce nagrody pieniężne, miejsca IV-VII nagrody książkowe

Termin nadsyłania prac: 15 listopada 2020r. - wymagane równoczesne zarejestrowanie udziału w konferencji 

Zgłoszenie pracy do konkursu: katowice@emc-sa.pl

Spotkanie konsultantów i ordynatorów

Uczestników konferencji będących ordynatorami (kierownikami) oddziałów geriatrycznych oraz konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie geriatrii prosimy o udział w dodatkowej części spotkania z Prof. dr hab. n. med. Tomaszem Targowskim – Konsultantem Krajowym w dziedzinie geriatrii (godz. 14.30 – 15.00)

 

Program:

 • 09:00.   Rozpoczęcie – Dr hab. n. med. Barbara Gryglewska Prof. nadzw. UJ (Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków); Prof. dr hab. n. med. Jan Szewieczek (kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach)
 •  09:05    Otwarcie konferencji i powitanie uczestników – J.M. Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański
 •  09:15.   Geriatria 2020 na świecie w dobie pandemii COVID-19 – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Grodzicki, kierownik Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Wydziału Lekarskiego, Prorektor ds. Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Geriatria na świecie: stan aktualny, problemy, perspektywy, osiągnięcia nauki ważne dla rozwoju geriatrii.
 •  09:45.   Geriatria 2020 w Polsce w dobie pandemii COVID-19 – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Prorektor ds. Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 • Stan i perspektywy geriatrii w kraju. Aktualizacja wytycznych postępowania u chorych geriatrycznych w roku 2020.
 •  10:15.   Geriatria 2020: udział polskich ośrodków naukowych w rozwoju geriatrii – Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska, kierownik Katedry i Kliniki Geriatrii CM, Prorektor ds. Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane publikacje polskich autorów w roku 2020. Polskie czasopisma geriatryczne – znaczenie i perspektywy.
 • 10:45.   Przerwa
 •  11:00.   Frailty – zespół kruchości (słabości) – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski, kierownik Kliniki i Polikliniki Geriatrii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Warszawa; Konsultant Krajowy w Dziedzinie Geriatrii
 • Nazewnictwo (ujednolicenie), epidemiologia, znaczenie, wytyczne rozpoznania i postępowania w praktyce klinicznej.
 •  11:30.   Otępienie o późnym początku – Prof. dr hab. n. med. Barbara Bień, kierownik Kliniki Geriatrii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku; Konsultant Wojewódzki ds. Geriatrii
 • Epidemiologia, znaczenie społeczne, problemy rozpoznania, leczenia, rehabilitacji i opieki.
 •  12:00. Problemy opieki u schyłku życia w dobie pandemii COVID-19 – Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Wieczorowska-Tobis, kierownik Katedry i Kliniki Medycyny Paliatywnej, Wydział Medyczny I, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Opieka paliatywna nad chorymi geriatrycznymi. Szczególne problemy opieki w dobie pandemii COVID-19.
 •  12:30. Konsultant-geriatra w  placówce  opieki długoterminowej – Dr n. med. Jarosław Derejczyk, były wieloletni Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Geriatrii, Specjalistyczna Praktyka Lekarska, Katowice
 •  13:00. Panel ekspertów: problemy medyczne i prawne opieki geriatrycznej; prowadzenie – Profesor Barbara Gryglewska, Profesor Jan Szewieczek
 •  13:30.   Prezentacja prac zgłoszonych na konferencję i przyznanie nagród
 •  14:15.   Podsumowanie i zamknięcie konferencji – Profesor Barbara Gryglewska, Profesor Jan Szewieczek
 •  14:30-15:00 Spotkanie Prof. dr hab. n. med. Tomasza Targowskiego – Konsultanta Krajowego z konsultantami wojewódzkimi i ordynatorami oddziałów geriatrycznych – online

Komitet Naukowy

 • Przewodniczący: Prof. Jan Szewieczek (Katowice)
 • Zastępca przewodniczącego: Prof. Barbara Gryglewska (Kraków)
 • Członkowie:
  • Prof. Barbara Bień (Białystok)
  • Prof. Tomasz Grodzicki (Kraków)
  • Prof. Kornelia Kędziora-Kornatowska (Bydgoszcz)
  • Prof. Tomasz Kostka (Łódź)
  • Prof. Czesław Marcisz (Katowice)
  • Prof. Małgorzata Sobieszczańska (Wrocław)
  • Prof. Tomasz Targowski (Warszawa)
  • Prof. Katarzyna Wieczorowska-Tobis (Poznań)

Komitet Organizacyjny

KONTAKT: katowice@emc-sa.pl

Skład Komitetu Organizacyjnego Konferencji:

 • Anna Brzęska-Mikoda, Dyrektor Szpitala Geriatrycznego im .Jana Pawła II w Katowicach
 • dr n med. Wojciech Mizera, Ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach
 • Łukasz Baron, Kierownik Ośrodka Kształcenia Podyplomowego, Śląska Izba Lekarska w Katowicach
 • dr Janusz Milejski, Członek Okręgowej Rady Lekarskiej, Śląska Izba Lekarska w Katowicach
 • dr n. med. Agnieszka Batko-Szwaczka, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • lek. Karolina Szuster-Kowolik, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • dr Karolina Piotrowicz, Katedra Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Uniwersytetu Jagiellońskiego CM
"