teleporady

IV BARBÓRKOWE SPOTKANIE GERIATRYCZNE 9 grudnia 2017

Rejestracja zakończona. Do zobaczenia 9.12.2017 w auli Akademii Muzycznej w Katowicach.

 

Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce wraz z Fundacją Pamięć i Pomoc, Szpitalem Geriatrycznym im. Jana Pawła II oraz Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zainicjowało w 2014r. cykliczne wydarzenie pod nazwą Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom dotyczącym poprawie jakości leczenia geriatrycznego przez eliminację błędów jakie są popełniane w procesie diagnostyczno-leczniczym u pacjentów w zaawansowanej starości.

IV BSG Zaproszenie

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

8.00 - 9.00 Rejestracja | Poranna kawa

9.00 Wprowadzenie: Barbara Gryglewska, Tomasz Grodzicki

Sesja 1. Prowadzenie Jarosław Derejczyk
9.05 Jak unikać błędów farmakologicznych w psychogeriatrii - Tadeusz Parnowski
9.35 Otępienia odwracalne kiedy łatwo się pomylić - Anna Barczak
10.00 Zaburzenia snu u osób starszych  - prawidłowe postępowanie  w geriatrii - Adam Wichniak
10.25  Leczenie starszych chorych z niewydolnością serca - czy są odrębności - Tomasz Grodzicki
10.50 Pilotażowe wdrożenie teleopieki geriatrycznej w Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II - Jacek Pawełczyk

Przerwa kawowa

Sesja 2. Prowadzenie Barbara Gryglewska
11.20 Różnicowanie astmy od   POChP  po 85 r. ż. -  zasady podejścia terapeutycznego  geriatry - Andrzej  Bożek
11.50 Jak unikać stałych błędów w prowadzeniu chorych geriatrycznych z osteoporozą i osteopenią - Ewa Marcinowska-Suchowierska
12.15 Problemy z leczeniem cukrzycy  w wieku podeszłym - Barbara Gryglewska
12.40 Miejsce denosumabu w terapii osteoporozy. Perspektywa reumatologa i geriatry - Joanna Głogowska-Szeląg

 Lunch

Sesja 3. Prowadzenie Tomasz Grodzicki

13.30 Kiedy urolog koryguje nieprawidłowe leczenie chorych w zaawansowanej starości z problemami urologicznymi - Piotr Chłosta
14.00 Problemy związane z antybiotykoterapią chorych geriatrycznych - Jarosław Woroń
14.25 Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna - wsparcie dla profilaktyki starzenia - Jarosław Derejczyk
14.50 Miejsce i rola geriatrii w systemie opieki zdrowotnej - aktualny stan zmian systemowych -  Tomasz Kostka
15:05 Zastosowanie leczenia przeciwkrzepliwego u osób w wieku podeszłym – Mariusz Skowerski

15.15 Spotkanie ordynatorów oddziałów geriatrycznych z konsultantem krajowym z geriatrii

Miejsce: Akademia Muzyczna im K. Szymanowskiego. Katowice Ul. Zacisze 3

Termin: 9 grudnia 2017 roku

Punkty edukacyjne:  Udział w konferencji jest objęty punktami edukacyjnymi (7 pkt)

Opłata rejestracyjna: 150 zł/ osoba | Studenci BEZPŁATNIE

NUMER KONTA BANKOWEGO: 78 1540 1128 2001 7000 4241 0001 BOŚ BANK Fundacja Pamięć i Pomoc im. Edmunda Gryglewicza, ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice Prosimy o wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika zjazdu i przesłanie kopii wpłaty: pocztą tradycyjną na adres Szpital Geriatryczny im Jana  Pawła II,  40-353 Katowice, ul. Morawa 31 – z dopiskiem „Zgłoszenie na BSG” lub pocztą elektroniczną: katowice@emc-sa.pl

Adresaci:

  • Członkowie KLSGwP,
  • Lekarze geriatrzy (również w trakcie specjalizacji), interniści, lekarze medycyny rodzinnej,
  • Pielęgniarki i rehabilitanci zainteresowani specjalizacją z geriatrii,
  • Kadra zarządzająca placówkami medycznymi,

 

IV BSG_program 07122017

 

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW ZAKOŃCZONA

Formularz zgłoszeniowy:

IV BSG Karta rejestracji uczestnictwa

 

 

Osoba do kontaktu: Anna Seweryn
e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl
tel.: 739 047 347

SPONSORZY KONFERENCJI

http://www.amgen.pl/
http://www.amgen.pl/
http://www.leloch.eu/
http://www.kati.pl/
h
ttp://rehabed.pl/
https://www.comarch.pl/healthcare/
http://boehringer-ingelheim.polandtrade.pl/

 

 

sponsorzy logotypy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRONAT MEDIALNY

www.rynekzdrowia.pl 

loga_pion_internet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mp.pl 

mp_logo_2008

"