teleporady

III Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne, 3.12.2016r. (sobota), Katowice

III edycja konferencji już zakończona.

III Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne | 3.12.2016r. | Katowice

Temat przewodni: Pacjent 85+

Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce wraz z Fundacją Pamięć i Pomoc, Szpitalem Geriatrycznym im. Jana Pawła II oraz Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego zainicjowało w 2014r. cykliczne wydarzenie pod nazwą Barbórkowe Spotkanie Geriatryczne. Tegoroczne spotkanie poświęcone będzie zagadnieniom związanym ze specyfiką pacjenta w zaawansowanej starości tj. 85+.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

Przywitanie i otwarcie - Barbara Gryglewska, Jarosław Derejczyk

Sesja 1 Jak  można pomóc choremu w zaawansowanym otępieniu? prowadzenie: Barbara Gryglewska
Współczesne i przyszłe możliwości medycyny wobec procesów otępień.  - Tomasz Sobów
Rola psychologa  w prowadzeniu chorych z głębokim otępieniem.  -  Monika Stroińska
Znaczenie ochrony przed niedożywieniem u chorych z otępieniem. - Stanisław Kłęk
Rola substancji naturalnych w leczeniu zaburzeń neurodegeneracyjnych. - Paweł Półrola 

Sesja 2 Rola geriatry w kardiologii 85+ prowadzenie: Tomasz Grodzicki  
Co nowego w leczeniu niewydolności krążenia u osób 85+. - Piotr Rozentryt
W jaki sposób  geriatra może pomóc w prowadzeniu chorych w kardiologicznych  w opiece ambulatoryjnej. - Katarzyna Broczek 
Jak ograniczyć ryzyko majaczenia u chorych kardiologicznych - panel z udziałem prelegentów: prowadzenie: Tomasz Grodzicki, uczestnicy: Tomasz Misztalski,  Karolina Piotrowicz,  Jarosław Derejczyk
Medivio – pierwsza certyfikowana przychodnia telemedyczna, dedykowana prywatnej praktyce lekarskiej – Jarosław Bułka

Sesja 3 Rehabilitacja w starszym wieku  wybrane zagadnienia. prowadzenie: Tomasz Kostka i Joanna Kostka
Zespól kruchości i znaczenie rehabilitacji w jego leczeniu. - Jan Szewieczek 
Rehabilitacja przed i pooperacyjna na oddziale ortopedycznym - doświadczenia brytyjskie. -  Elżbieta Pyrkosz-Ciffonelli 
Rehabilitacja geriatryczna.-  Marek Żak
Co możemy w terapii zespołu słabości - panel z udziałem prelegentów: prowadzenie: Anna Skalska, uczestnicy: Tomasz Kostka, Anna Zwierzchowska, Joanna Kostka
Informacja o projekcie europejskim SUNFRAIL (Reference Sites Network for Prevention and Care of Frailty and Chronic Conditions in community dwelling persons of EU Countries) - Tomasz Kostka

 

 

 

Miejsce: Katowice, Hotel Novotel

Termin: 3 grudnia 2016 roku

Punkty edukacyjne:  Udział w Zjeździe jest objęty 7 punktami edukacyjnymi.

Opłata rejestracyjna: 150 zł/ osoba | Studenci BEZPŁATNIE

NUMER KONTA BANKOWEGO: 78 1540 1128 2001 7000 4241 0001 BOŚ BANK Fundacja Pamięć i Pomoc im. Edmunda Gryglewicza, ul. Bednorza 19, 40-384 Katowice Prosimy o wpisanie w tytule przelewu imienia i nazwiska uczestnika zjazdu i przesłanie kopii wpłaty: pocztą tradycyjną na adres Szpital Geriatryczny im Jana  Pawła II,  40-353 Katowice, ul. Morawa 31 – z dopiskiem „Zgłoszenie na BSG” lub pocztą elektroniczną: katowice@emc-sa.pl

Adresaci:
Członkowie KLSGwP,
Lekarze geriatrzy (również w trakcie specjalizacji), interniści, lekarze medycyny rodzinnej,
Pielęgniarki i rehabilitanci zainteresowani specjalizacją z geriatrii,
Kadra zarządzająca placówkami medycznymi,
Studenci medycyny.

Partnerzy:
Global Pharmacia (globalpharmacia.pl), Amgen (amgen.pl), Medivio (medivio.pl), RehaBed (rehabed.pl), Nutricia (nutricia.com.pl).

REJESTARCJA ZAKOŃCZONA - serdecznie dziękujemy za zgłoszenia!

 

Osoba do kontaktu: Anna Seweryn
e-mail: anna.seweryn@emc-sa.pl
tel.: 739 047 347

"