teleporady

08.01.2017

Współpraca z CBR

Zachęcamy do współpracy przy realizacji projektów.

Centrum Badawczo-Rozwojowe realizuje projekty z dziedziny b+r w obszarach:

 • nowe formy świadczenia zintegrowanych usług medycznych oraz społecznych dla osób starszych,
 • telemedycyna w geriatrii,
 • nowe sposoby diagnostyki oraz nowe wyroby diagnostyczne dla osób starszych,
 • nowe produkty niemedyczne wspierające aktywność ruchową i poznawczą osób starszych,
 • systemy komunikacji i aranżacji wnętrz szpitalnych przyjazne dla osób starszych.

Zachęcamy do współpracy przy realizacji projektów badawczo-rozwojowych jak i wdrożeniowych.

ZAPLECZE TECHNICZNE CBR

 • Sale rehabilitacyjne o pow. 400 m2, w tym sala główna 100m2 zintegrowana z systemem teleinformatycznym.
 • Innowacyjny sprzęt rehabilitacyjny,  w tym diagnostyczny:
  • BTS SMART - system do kompleksowej analizy ruchu - pozwala na kompleksową ocenę parametrów kinetycznych, kinematycznych i sygnału EMG podczas każdego dowolnego ruchu. Zarejestrowane dane wykorzystuje się w celu ewaluacji stanu układu ruchu pacjenta, oceny skuteczności prowadzonego usprawniania, ustalenia stopnia dysfunkcji, zaplanowania strategii leczenia.
  • BTS ANYMOV - zrobotyzowane łóżko szpitalne do rehabilitacji funkcjonalnej dzięki czemu można wcześniej rozpocząć terapię u pacjentów po udarach lub uszkodzeniach mózgu. Daje możliwość rehabilitacji pacjentów jeszcze niewspółpracujących z funkcją pionizacji i zautomatyzowanych ruchów biernych kończyn dolnych.
  • Zebris FDM-T to system do przeprowadzania kompleksowej i obiektywnej analizy sił reakcji podłoża jak i obiektywnie ocenia kontrolę sensomotoryczną w warunkach statycznych i dynamicznych.
  • FINAPRES NOVA - umożliwia analizę pomiarów EKG, pulsu, oksymetrii oraz RR dla dysfunkcji autonomicznej, hipotensji ortostatycznej i zespołów słabości. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie badania w kierunku dysfunkcji autonomicznej, hipotensji ortostatycznej i zespołów słabości.
  • Jupiter Pro – rehabilitacja kończyn dolnych z wykorzystaniem oporu elastycznego w kompleksowej rehabilitacji stawu kolanowego w otwartym i zamkniętym łańcuchu kinematycznym.
  • Biodex System – zestaw do oceny i treningu nerwowo - mięśniowego w warunkach : pracy izometrycznej, izotonicznej i izokinetycznej (koncentrycznej i ekscentrycznej).
  • Leg Tensor - rehabilitacja kończyn dolnych w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Pozwala na wykonywanie ćwiczeń koncentrycznych, ekscentrycznych oraz plyometrycznych przy reedukacji wzorca ruchu.
  • Ergoline - Kompleksowa Rehabilitacja Kardiologiczna w oparciu o moduły bezprzewodowego zapisu EKG, bieżnia diagnostyczna i ergometry rowerowe do rehabilitacji kardiologicznej.
  • Functional Trainer - Keiser - trening całego ciała z dowolną prędkością przy dowolnym obciążeniu i bez siły inercji.
  • Platinium - Trójpłaszczyznowy stół do trakcji kręgosłupa szyjnego i lędzwiowego. Pozwala na trakcję statyczną, harmoniczną oraz przerywaną. 
 • Odrębny oddział szpitalny przeznaczony dla pacjentów korzystających z zaplecza diagnostyczno-terapeutycznego CBR.
 • System do telekonsultacji zapewniający wysoką jakość obrazu i dźwięku.
 • Sala szkoleniowo - konferencyjna.

Jesteśmy członkiem Kluczowego Klastra Krajowego Med Silesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych. 

OFERUJEMY

 • Możliwość prowadzenia badań klinicznych i badań naukowych przedmiotowo związanych z leczeniem i rehabilitacją osób starszych.
 • Możliwość dokonania opinii pod kątem kryteriów użytkowych już istniejących produktów dla osób starszych.
 • Możliwość przeprowadzenia badań klinicznych i użytkowych nowych rozwiązań produktowych dedykowanych osobom starszym.

POSZUKUJEMY

 • Producentów sprzętu ortopedycznego/ medycznego/ rekreacyjnego zainteresowanych produkcją wyrobów wspierających aktywność ruchową osób starszych, powstałych w wyniku prac b+r naszego ośrodka.
 • Podmiotów zainteresowanych wdrożeniem rozwiązań projakościowych dla osób starszych – medycznych, infrastrukturalnych, funkcjonalnych.

NASI DOTYCHCZASOWI PARTNERZY

 • Politechnika Śląska w Gliwicach - Wydział Inżynierii  Biomedycznej, Katedra Informatyki Medycznej, Wydział Architektury
 • Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Urząd Miasta Katowice
 • Fundacja Pamięć i Pomoc im. Dr. Edmunda Gryglewicza w Katowicach
 • Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach
 • Zakład Antropologii PAN
 • Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
 • Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
 • Kardiomed Silesia Sp z o.o. w Zabrzu
 • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu
 • Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu
 • EuroCentrum – Park Biznesu w Katowicach
 • Reha-Bed sp.z o.o.
 • Innow Jan Wyciślik

Polityka poufności.

Przed rozpoczęciem współpracy proponujemy zawarcie umowy o zachowaniu poufności (NDA). Informacje o projektach, które są realizowane w oparciu o umowę NDA nie są publikowane na stronie internetowej CBR przed dokonaniem zgłoszenia ochronnego lub wspólną decyzją o upublicznieniu informacji o projekcie.

 

Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 512310081
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl

" "