teleporady

02.06.2020

Śląskie Pomaga

ROPS.PS.600.3.7.36.P.2020

logotyp UE program regionalny

podmiot nadzorujący: Urząd Marszałkowski Województwa Ślaskiego
program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.02.2020 - 31.12.2020r.)
podmioty zaangażowane w realizację projektu: Lider: Województwo Śląskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego; EMC Silesia sp. z o.o. jako Partner 
strona internetowa projektu: sp.rops-katowice.pl
szczegóły: Celem projektu jest ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób najbardziej zagrożonych skutkami epidemii COVID-19 (...) osoby zamieszkujące i pracujące w placówkach realizacji usług zdrowotnych, opiekuńczych
i pielęgnacyjnych - zakwaterowania masowego (DPS, placówki całodobowe opieki, ZOL/ZOP) (...).

W ramach projektu "Śląskie Pomaga" Dom Opieki dla Osób Starszych przy Szpitalu Geriatrycznym im. Jana Pawła II w Katowicach został wyposażony w środki ochrony indywidualnej oraz wyposażenie podnoszące komfort i bezpieczeństwo pensjonariuszy w warunkach izolacji związanej z trwaniem pandemii wirusa Sars-Cov-2.

Projekt ŚLĄSKIE POMAGA jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

FB

" "