Geriatria

08.01.2017

Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna

Poznaj szczegóły projektu.

Informacje

  • podmiot nadzorujący: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • program: Innowacje Społeczne
  • faza realizacji projektu: zakończona faza badawcza, zakończona faza pilotażowego wdrożenia
  • podmioty zaangażowane w realizację projektu: konsorcjum Fundacja Pamięć i Pomoc, Politechnika Śląska w Gliwicach, EMC Silesia sp. z o.o.
  • produkt: www.testysenioralne.pl

Projekt pt. Geriatryczna Platforma Telediagnostyczna jest realizowany w ramach programu „Innowacje Społeczne - II Konkurs” przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą: Fundacja Pamięć i Pomoc im. Edmunda Gryglewicza z Katowic (Lider Konsorcjum), Politechnika Śląska oraz EMC Silesia sp. z o.o. (Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II wraz z Centrum Badawczo-Rozwojowym). Kierownikiem merytorycznym projektu jest dr n. med. Jarosław Derejczyk.

Celem projektu jest zwiększenie liczby osób w populacji pow. 60 roku życia poddających się przesiewowemu badaniu sprawności pamięci oraz osób ocenianych w systemie telemedycznym w kierunku starczej niesprawności zagrożonej upadkiem. Opracowane w ramach projektu badania służą do oceny obecności lub wykluczenia związanych z wiekiem dysfunkcji mózgu oraz diagnozowania obecności chorób neurodenegeracyjnych występujących u osób we wczesnej oraz zaawansowanej starości. Opracowanie tych narzędzi umożliwia oferowanie innowacyjnej, niedostępnej dotąd usługi - profilaktycznej, przesiewowej diagnostyki oceny tempa starzenia się (we wczesnej oraz zaawansowanej fazie starości). Powszechny i łatwy dostęp do takiej usługi (dostępny z miejsca przebywania osoby badanej, umożliwiający wykonanie badań z zachowaniem anonimowości) pozwala na implementację postępowania terapeutycznego/interwencji innego typu, w momencie kiedy szanse na utrzymanie jak najdłuższej samodzielności osoby starszej są jeszcze duże.

Zachęcamy instytucje sprawujące opiekę nad osobami starszymi oraz osoby indywidualne do korzystania z opracowanych narzędzi diagnostycznych. W przypadku konieczności pogłębienia diagnostyki lub wdrożenia interwencji terapeutycznej rekomendujemy skorzystanie ze świadczeń oferowanych w ramach poradni geriatrycznej, poradni zdrowia psychicznego, poradni neuropsychologicznej i/lub oddziału geriatrycznego.

Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 512310081
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl