teleporady

02.02.2018

Edukacja - Elementy Całościowej Oceny Geriatrycznej

Poznaj szczegóły projektu.

Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie problematyki geriatrycznej i gerontologicznej oraz kompleksowej opieki nad osobami starszymi i wczesnego wykrywania chorób charakterystycznych dla wieku podeszłego - w skrócie "ECOG"

podmiot nadzorujący: Ministerstwo Zdrowia
program: Narodowy Program Zdrowia, numer umowy 6/5/3.1/1/NPZ/2017/2202/1280
faza realizacji projektu: w trakcie realizacji (01.10.2017 - 31.12.2018)
podmioty zaangażowane w realizację projektu: EMC Silesia sp. z o.o.
szczegóły:  Celem realizacji zadania jest wsparcie zespołów medycznych oddziałów szpitalnych innych niż geriatryczne w zakresie przeprowadzenia oceny geriatrycznej umożliwiającej poprawę efektywności leczenia szpitalnego osób starszych, poprzez podniesienie wiedzy pracowników medycznych w oparciu o realizację procedury Elementów Całościowej Oceny Geriatrycznej w wersji manualnej oraz zinformatyzowanej. W ramach realizacji zadania zostanie opisany przebieg procedury Elementów Całościowej Oceny Geriatrycznej (ECOG), poprzedzony analizą ograniczeń wynikających z dostępnych warunków technicznych, organizacyjnych i kadrowych jednostek szpitalnych. Procedura ECOG zostanie dostarczona w wersji manualnej oraz zinformatyzowanej (Aplikacja ECOG) i na podstawie jej przebiegu będą realizowane działania edukacyjne zespołów medycznych jednostek szpitalnych zakończone egzaminem potwierdzającym podniesienie kompetencji w zakresie oceny geriatrycznej. 

Poznaj szczegóły projektu: https://www.ecog.com.pl/ 


Więcej informacji:
Anna Brzęska-Mikoda - Dyrektor Szpitala
tel. 512310081
e-mail: anna.brzeska-mikoda@emc-sa.pl

" "