Badania RTG

Badania RTG i Urografia

Czym się zajmujemy?

Wykonujemy pełne spektrum badań rentgenowskich, łącznie z badaniami kontrastowymi układu pokarmowego. Niektóre z tych badań wymagają wcześniejszego przygotowania. 

Do wykonania badania rentgenowskiego niezbędne jest skierowanie lekarskie. 

O szczegółach każdy pacjent zostanie poinformowany przez lekarza kierującego lub podczas rejestracji na badanie. 

Urografia to badanie radiologiczne, które ma na celu ocenę pracy nerek, dróg moczowych oraz ocenę czynności nerek. Badanie polega na dożylnym podaniu środków kontrastowych i następowym wykonaniu zdjęć radiologicznych jamy brzusznej.

 

Informacja i rejestracja