Badania endoskopowe

Badania endoskopowe przewodu pokarmowego

Czym się zajmujemy?

Gastroskopia to badanie endoskopowe przełyku, żołądka i dwunastnicy. Podczas gastroskopii można także wykonać następujące procedury diagnostyczne i zabiegowe: 

  • pobranie testu ureazowego na obecność Helicobacter pylori 
  • pobranie materiału do badania histopatologicznego (biopsja) 
  • usuwanie polipów  

Gastroskopie diagnostyczne wykonywane są ambulatoryjnie, bez konieczności pobytu w szpitalu. Zazwyczaj stosuje się znieczulenie miejscowe. Gastroskopie zabiegowe wymagają natomiast pobytu w szpitalu i są wykonywane w krótkim, dożylnym znieczuleniu, pod opieką anestezjologa.  

Kolonoskopia to badanie endoskopowe całego jelita grubego. Realizujemy je w znieczuleniu dożylnym prowadzonym przez anestezjologa, co całkowicie eliminuje odczuwanie bólu związanego z badaniem. Podczas kolonoskopii możemy także wykonać: 

  • pobranie materiału do badania histopatologicznego (biopsja)
  • usuwanie polipów

Kolonoskopia diagnostyczna wymaga kilkugodzinnego pobytu w Pracowni Endoskopowej, co jest związane z obserwacją po znieczuleniu ogólnym. Kolonoskopie zabiegowe wykonujemy zwyczajowo w trybie stacjonarnym, w ramach hospitalizacji, aby zapewnić maksymalnie bezpieczeństwo pacjentom. 

Sigmoidoskopia - badanie, które pozwala na ocenę morfologiczną powierzchni błony śluzowej jelita grubego w jego dolnym odcinku. Podczas badania istnieje możliwość: 

  • pobrania wycinków śluzówki do badania histopatologicznego
  • wykonania ewentualnych zabiegów endoskopowych