Badania kolonoskopowe i sigmoidoskopowe

Badania kolonoskopowe i sigmoidoskopowe

Kolonoskopia

Badanie endoskopowe całego jelita grubego, z możliwością pobierania wycinków oraz usuwania polipów jelita grubego. Badanie jest wykonywane w krótkim dożylnym znieczuleniu, pod nadzorem anestezjologa.

 W latach 2015 - 2018 wykonujemy badania kolonoskopii w ramach ministerialnego "programu badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego".

 Kryteria kwalifikacji pacjenta:

- osoby w wieku 50 - 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego

- osoby w wieku 40 - 65 lat z rodzin z zespołem Lyncha. W tej grupie osób konieczne jest potwierdzenie rozpoznania przynależności do rodziny z zespołem Lyncha z poradni genetycznej na podstawie spełnienia tzw. kryteriów amsterdamskich i ewentualnego badania genetycznego. Członkowie takiej rodziny powinny mieć powtarzane
kolonoskopie co 2-3 lata, chyba, że badanie genetyczne wskaże,
że u danej osoby nie ma mutacji genetycznych i że dana osoba może być zwolniona z wykonywania kontrolnych (nadzorczych) kolonoskopii. Tę grupę osób poddawanych badaniom przesiewowym wprowadzono w roku 2001.

Kryteria wyłączenia:
- objawy kliniczne sugerujące istnienie raka jelita grubego
- kolonoskopia w ostatnich 10 latach

Więcej informacji na temat programu mogą Państwo znaleźć na oficjalnej stronie Programu Badań Przesiewowych http://pbp.org.pl/

ankieta - badania przesiewowe

 

 

Sigmoidoskopia

Badanie endoskopowe dolnego odcinka jelita grubego

Informacja i rejestracja