Program KOC

Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną (KOC) w RCZ Lubin

W ramach NFZ

 

JAK DZIAŁA PROGRAM KOC?Program Koordynowanej Opieki nad Ciężarną
(KOC), to kompleksowa opieka medyczna nad matką w okresie ciąży, porodu, połogu oraz opieka nad jej nowo narodzonym dzieckiem.

W ramach KOC nad zdrowiem mamy i dziecka będzie czuwać zespół złożony z lekarza ginekologa, położnej i koordynatora, który będzie zapewniał pełną opiekę od momentu zgłoszenia się pacjentki, do czasu ukończenia przez dziecko pierwszych 6 tygodni życia. W razie potrzeby, prowadzący ciążę specjalista może zlecać niezbędne badania, konsultacje innych lekarzy lub przyjąć pacjentkę do szpitala, jeśli jej san zdrowia będzie tego wymagał.

Nowością jest także całodobowy telefoniczny kontakt ze szpitalem przez specjalny numer telefonu – dzięki temu o każdej porze przyszła mama będzie mogła zadzwonić, uzyskać konsultację i rozwiać ewentualne wątpliwości dotyczące swojego stanu. Każda ciężarna otrzyma też plan opieki dostosowany do jej stanu zdrowia i etapu ciąży, przygotowany wg wytycznych Ministerstwa Zdrowia. Doświadczone położne pomogą w odpracowaniu indywidualnego planu porodu, uwzględniającego oczekiwania pacjentki, w tym m.in. czy ma to być poród rodzinny i czy są wskazania do znieczulenia okołoporodowego.

 

KIEDY MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO PROGRAMU?

Do programu można przystąpić na każdym etapie ciąży, nawet tuż przed porodem. Po podpisaniu deklaracji każda pacjentka otrzyma kartę informacyjną KOC, wraz z danymi kontaktowymi do koordynatora, który będzie sprawował opiekę nad ciężarną oraz wszelkie niezbędne numery telefonów.

Świadczenia w ramach KOC są realizowane nieodpłatnie dla pacjentek, które złożyły deklarację przystąpienia do programu.

 

JAKIE KORZYŚCI DAJE PROGRAM?

porady lekarzy położników wraz z badaniami obrazowymi (USG) – od rozpoznania ciąży do porodu
korzystanie z konsultacji innych specjalistów w ramach refundacji NFZ zgodnie z ordynacją lekarską ginekologa - położnika
całodobowy punkt przyjęć (Centralna Recepcja / NOCH) – możliwość skorzystania z porady położnej lub lekarza położnika wraz z niezbędną diagnostyką w przypadku nagłego zaistnienia niepokojących objawów u matki i dziecka
porady doświadczonych położnych, które zapewnią edukację i pomogą w opracowaniu planu opieki przedporodowej i planu porodu
edukację laktacyjną
świadczenia związane z porodem, w tym możliwość wykonania znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu fizjologicznego
całodobową Izbę przyjęć położniczo/ginekologiczną
hospitalizację z zakresu patologii ciąży
kompleksową opiekę w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży
opiekę nad noworodkiem oraz specjalistyczne świadczenia neonatologiczne
kontynuacja opieki położnej środowiskowej nad matką i dzieckiem bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ?

 

Telefonicznie: całodobowe call-center pod nr tel. 76 84 01 775

oraz w godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej pod nr tel.  76 84 01 772

Osobiście: w godzinach pracy Poradni Ginekologiczno-Położniczej

 

Serdecznie Zapraszamy!

 

program-koc-lubin-opieka-porodowa

 

 

Całodobowe call center