Endoprotetyka stawów

Endoprotetyka stawów

ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU KOLANOWEGO

Zabieg implantowania stawu kolanowego to operacja polegająca na usunięciu zniszczonych powierzchni stawowych i zastąpieniu ich sztucznymi, czyli protezą. Implanty używane w endoprotezoplastyce stawu kolanowego są wykonane z materiałów obojętnych dla organizmu tzn. dobrze tolerowanych przez tkanki chorego. Wyprodukowano je dbając o zapewnienie odporności na korozje, niszczenie i zużycie.

Wybór rodzaju endoprotezy i techniki operacyjnej zależy od zaawansowania zmian zwyrodnieniowych, wieku pacjenta i jego stanu zdrowia. Zabieg pozwala uzyskać nie tylko lepszy komfort życia, ale także większą sprawność ruchową pacjenta i mniejsze dolegliwości bólowe.

Zabieg wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Całkowita endoprotezoplastyka stawu kolanowego to operacja, która polega na usunięciu zniszczonych powierzchni stawowych i zastąpieniu ich sztucznymi, czyli protezą.

Co to jest endoproteza?

Zbudowana jest z elementów metalowych (stalowych lub tytanowych), polietylenowych, ceramicznych, które umożliwiają wzajemny ruch. Części te mocowane są w kości za pomocą specjalnego cementu lub w przypadku endoprotezy bezcementowej, dochodzi do „zrostu” protezy z kością. Części protezy nie są wzajemnie ze sobą połączone „zawiasem”, ponieważ ich kontakt oraz ruch tak jak w zdrowym stawie zapewnia pozostawiony aparat torebkowo- więzadłowy oraz sprawne mięśnie.

Zabieg przeznaczony jest dla osób z następującymi objawami:

nasilające się dolegliwości bólowe kolana, pojawiające się również w spoczynku i w nocy
niewielka ulga lub brak ulgi po lekach przeciwbólowych
sztywność oraz bolesność stawu czy zniekształcenie osi kończyny dolnej np. koślawość, szpotawość
ograniczenie w codziennych czynnościach takich jak: higiena osobista, ubieranie, chodzenie po schodach, spacery

Jakie są przeciwwskazania do endoprotezy?

Przeciwwskazania mogą dotyczyć samego znieczulenia. W szczególności w przypadku istnienia chorób, które stwarzają duże ryzyko okołooperacyjne.

Przeciwwskazania „ortopedyczne” bezwzględne:

zakażenia stawu lub skóry w okolicy planowanego zabiegu
stawy neurogenne Charcota
przewlekłe stany zapalne

Przeciwwskazania „ortopedyczne” względne: 

znaczna osteoporoza
otyłość, żylaki
młody wiek
współistniejące schorzenia ogólne

Jak wygląda kwalifikacja do zabiegu?

Przed zabiegiem konieczna jest konsultacja u lekarza specjalisty chirurgii urazowo-ortopedycznej. Lekarz zapyta o przeszłość chorobową, przyjmowane leki, wykona badanie fizykalne, przeanalizuje obrazowe badania diagnostyczne aby określić czy stan organizmu pacjenta pozwala na bezpieczne wykonanie zabiegu.

Jak przebiega rekonwalescencja?

Od pierwszego dnia po zabiegu nasi rehabilitanci pomagają Pacjentom w odzyskiwaniu sprawności, ucząc wykonywania odpowiednich ćwiczeń oraz nadzorując ich wykonanie. W 7-10 dniu od przyjęcia Pacjent może zostać wypisywany do domu, jednak niezbędne jest kontynuowanie rehabilitacji.

ENDOPROTEZOPLASTYKA STAWU BIODROWEGO 

Zabieg implantowania stawu biodrowego, zwany także całkowitą endoprotezoplastyką stawu biodrowego, polega na usunięciu zniszczonego w przebiegu choroby zwyrodnieniowej czy też urazu stawu biodrowego i zastąpieniem zniszczonej części stawu stawem sztucznym, czyli protezą. Implanty używane obecnie w endoprotezoplastyce stawu biodrowego są wykonane z materiałów biokompatybilnych, czyli nie tylko akceptowanych przez organizm, ale także stworzonych w sposób, który pozwala zapewnić największą odporność na korozje, niszczenie i zużycie. Wybór rodzaju endoprotezy oraz techniki operacyjnej zależy od zaawansowania zmian zwyrodnieniowych, wieku pacjenta a także jego stanu zdrowia. Zabieg daje choremu lepszy komfort życia, oraz pozwala na zwiększenie sprawności ruchowej, a przede wszystkim eliminuje dotychczas występujące dolegliwości bólowe.

Dla kogo?

Endoproteza przeznaczona jest dla osób z zaawansowanymi zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych o różnej etiologii (przyczynie), z dużymi dolegliwościami bólowymi, ograniczeniem ruchomości stawu, przykurczami, które nie poddają leczeniu zachowawczemu

Jak wygląda kwalifikacja do zabiegu?

Przed zabiegiem niezbędna jest konsultacja u lekarza specjalisty chirurgii urazowo-ortopedycznej. Lekarz określi, czy stan zdrowia, pozwala na zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu. Zostaną wykonane badania w zakresie ortopedycznym narządu ruchu oraz badania diagnostyczne czy konsultacje specjalistyczne. Następnie Pacjent kierowany jest do lekarza anestezjologa. Konieczne będzie również przedstawienie zaświadczenia od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, o chorobach współistniejących i stosowanych lekach, przedłożenie lekarzowi posiadanych wyników badań czy wypisów ze szpitala itp.

Co będzie się działo?

Hospitalizacja trwa od 7 do14 dni. Zabieg wykonywany jest w 1-2 dobie po przyjęciu do szpitala. Po tym czasie usuwa się dreny, podaje leki, stosuje rehabilitację oraz kontroluje proces gojenia rany. Po wypisie do domu, przez około 4 tygodnie, powinno stosować się profilaktykę przeciwzakrzepową – zastrzyki, które Pacjent podaje sobie samodzielnie lub przy pomocy rodziny według udzielonego w szpitalu instruktażu.Kontrola i zdjęcie szwów następuje około 14 - 21 doby po operacji. Rehabilitacja w okresie pooperacyjnym jest bardzo ważnym elementem leczenia. Umożliwia choremu powrót do uzyskania prawidłowego zakresu ruchu w sztucznym stawie. W niektórych przypadkach wskazany może być pobyt w sanatorium lub oddziale rehabilitacyjnym.Pacjent po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego, wstaje w 1-2 dobie, jednak już w 1 dobie po zabiegu zaczyna się wykonywanie ćwiczeń ruchowych operowanego stawu.W celu uzyskania długotrwałego, dobrego wyniku, konieczne jest zwrócenie uwagi na sposób, w jaki  korzysta się ze sztucznych stawów.  Należy unikać przeciążenia kończyny operowanej, siadać tylko na wysokich siedziskach (unikać niskich i miękkich foteli, puf itp.).

dowiedz się więcej o leczeniu w zakresie ortopedii w naszych placówkach:


http://ortopedia.emc-sa.pl/ 

Informacja i rejestracja