teleporady

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Lekarz

  • lek. Robert Krzesiński
  • lek. Aleksandra Sołomin
  • lek. Piotr Michniowski

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w Kwidzynie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób, urazów oraz wrodzonych i nabytych zaburzeń narządu ruchu. Prowadzimy też działania z zakresu profilaktyki.

Kiedy udać się do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ?

Z poradni korzystają pacjenci, borykający się z nabytymi lub wrodzonymi nieprawidłowościami w działaniu i budowie narządu ruchu. Diagnozowane i leczone są choroby i urazy kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń, takie jak m.in.

  • złamania kości
  • skręcenia
  • zwichnięcia stawów
  • choroby zwyrodnieniowe
  • zmiany zapalne okołostawowe
  • deformacje w obrębie stóp i rąk

 

Zasady rejestracji:

konsultacje odpłatne – bez skierowania

Rejestracja w dniach poniedziałek – piątek  w godz. 8.00 – 18.00 telefonicznie lub osobiście Centralna Rejestracja ( parter Szpitala )

 

Informacja i rejestracja

"