teleporady

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Konsultacje w ramach NFZ i komercyjnie

Lekarz

  • lek. Robert Krzesiński
  • lek. Aleksandra Sołomin
  • lek. Piotr Michniowski
  • lek. Anita Drobysz

Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej w Kwidzynie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób, urazów oraz wrodzonych i nabytych zaburzeń narządu ruchu. Prowadzimy też działania z zakresu profilaktyki.

Kiedy udać się do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ?

Z poradni korzystają pacjenci, borykający się z nabytymi lub wrodzonymi nieprawidłowościami w działaniu i budowie narządu ruchu. Diagnozowane i leczone są choroby i urazy kości (z wyłączeniem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz wynikające z nich uszkodzenia mięśni, nerwów i naczyń, takie jak m.in.

  • złamania kości
  • skręcenia
  • zwichnięcia stawów
  • choroby zwyrodnieniowe
  • zmiany zapalne okołostawowe
  • deformacje w obrębie stóp i rąk

 

Zasady rejestracji:

konsultacje odpłatne – bez skierowania
Rejestracja w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 18.00 telefonicznie lub osobiście Centralna Rejestracja (parter Szpitala)
konsultacje w ramach NFZ - ze skierowaniem
Informacje pod numerem: 55 645 84 15 lub 55 645 84 23 w dniach poniedziałek – piątek w godzinach 8.00 - 19.00

 

 

Informacja i rejestracja

" "