Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Koordynator

  • Krystyna Kamola

W naszej ofercie również zapewniamy opiekę nocną i świąteczną dla mieszkańców powiatu kwidzyńskiego, w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących zagrożenie życia lub poważnego uszczerbku na zdrowiu. W przypadku gdy zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy oraz gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 Dyżurujący lekarz udziela porad w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie lub w przypadkach medycznie uzasadnionych – w domu pacjenta. Pacjentom przysługują także zabiegi pielęgniarskie w ramach porady udzielonej przez lekarza dyżurującego w POZ oraz zabiegi wynikające z ciągłości leczenia. Zabiegi te mogą być wykonywane przez pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym lub w domu pacjenta.

Zapraszamy

Kontakt z lekarzem dyżurującym: