Rehabilitacja w szpitalu

Rehabilitacja

W ramach rehabilitacji w placówce EMC oferujemy:

  • Rehabilitację ogólnoustrojową 
  • Rehabilitację neurologiczną

Istnieje możliwość leczenia w ramach NFZ oraz odpłatnie. 

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 3 do 6 tygodni. W niektórych przypadkach lekarz prowadzący może rekomendować wydłużenie czasu rehabilitacji. Pobyt może zostać przedłużony za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Rehabilitacja neurologiczna w szpitalu  przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów  ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia potrzebują kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.

Informacja i rejestracja

75 64 15 759