Lekarz i pacjenci w zakładzie opiekuńczo-leczniczym

Opieka długoterminowa w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) to forma stacjonarnej opieki długoterminowej. Jednostka udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, obejmujących leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób nie wymagających już hospitalizacji, u których zakończono proces diagnozowania lub leczenia operacyjnego. Osoby przebywające w Zakładzie, ze względu na stan swojego zdrowia wymagają stałego nadzoru fachowego personelu medycznego, który to oferujemy wszystkim podopiecznym.

 

W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym zapewniamy środki farmakologiczne, materiały medyczne, wyżywienie, wszystko odpowiednio dostosowane do stanu zdrowia oraz terapii zajęciowej pacjenta. To trudny i czasochłonny proces, wymagający fachowych umiejętności oraz doświadczenia personelu. Pomagamy podopiecznym ze schorzeniami fizycznymi, somatycznymi jak również z demencją starczą czy z różnymi schorzeniami towarzyszącymi m.in.

uogólnioną i nieokreśloną miażdżycą
chorobami układu krążenia
stanami po skomplikowanych złamaniach, urazach
trudno gojącymi się ranami
chorobą zwyrodnieniową stawów
przewlekłymi schorzeniami układu oddechowego.

 

Naszym nadrzędnym celem jest jednak pomoc Pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Powierzając nam opiekę nad członkiem Państwa rodziny, możecie być pewni,  że dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. 

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i zapleczem rehabilitacyjnym, które ułatwiają opiekę, transport czy toaletę Pacjentów leżących. W naszym asortymencie znajdują się m.in.:

sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn,
łóżka z regulacją wysokości,
materace przeciw odleżynowe,
inhalatory, ulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, gleukometry,
sprzęt rehabilitacyjny, wannę do hydromasażu
EKG

Naszym podopiecznym zapewniamy:

opiekę lekarską, opiekę pielęgniarską oraz niezbędne konsultacje specjalistyczne
leczenie farmakologiczne
niezbędne badania diagnostyczne
ustalenie i stosowanie odpowiedniej diety
zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego i unieruchomienia
zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego
zwalczanie bólu chorego i innych dolegliwości somatycznych
łagodzenie cierpień psychicznych oraz duchowych

Zasady pobytu w ZOL

 Decyzję o przyjęciu do ZOL-u podejmuje dyrektor zakładu w porozumieniu z lekarzem w oparciu o dokumentację wymaganą przez NFZ.
Do Zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego może zostać przyjęta osoba, która: wymaga całodobowych świadczeń pielęgnacyjnych, jest przewlekle chora, oraz która w ocenie lekarskiej otrzymała maksymalnie 6 punktów (na podstawie karty oceny samoobsługi). 
Czas pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym wynosi do 6 miesięcy. Przedłużenie czasu pobytu w uzasadnionych medycznie przypadkach wymaga zgody Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

 

Lekarz: lek. med. Joanna Dziendziel-Ślipko
Pielęgniarka Oddziałowa: Ewa Mosiołek

Informacja i rejestracja