Rodzic trzyma dziecko za ręce w hospicjum.

Pobyt w Hospicjum

Hospicjum przy Szpitalu Bukowiec w Kowarach powstało z myślą o ludziach nieuleczalnie chorych, w terminalnym stadium choroby, wymagających całodobowej profesjonalnej opieki i pomocy w warunkach stacjonarnych. 

Zadaniem personelu medycznego hospicjum jest poprawienie jakości życia chorych u kresu życia oraz ich rodzin. Wspieramy rodziny w czasie trwania choroby czy osierocenia. Pacjent, który  przebywa w hospicjum, nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przyjętym chorym zostaje zapewniona ciągła opieka lekarsko-pielęgniarska. Istnieje możliwość konsultacji ze specjalistami z innych dziedzin (najczęściej chirurgii, dermatologii, laryngologii, onkologii lub psychiatrii), czy wykonywania niezbędnych badań dodatkowych oraz  transportu medycznego.  

Wymagane dokumenty, potrzebne do przyjęcia Pacjenta:

  • Skierowanie do hospicjum, wystawione przez lekarza rodzinnego lub lekarza kierującego ze szpitala 
  • Dowód osobisty  

Do opieki w warunkach stacjonarnych kwalifikują się chorzy spełniający poniższe kryteria:

  • Cierpiący z powodu nieuleczalnej i postępującej choroby (niezależnie od rozpoznania) w jej schyłkowym stadium, z krótką prognozą dalszego trwania życia (w chorobie nowotworowej – po zakończeniu leczenia przyczynowego). 
  • Chorzy, którzy wyrazili zgodę na objęcie opieką paliatywną, której najważniejszym zadaniem jest poprawa jakości życia - łagodzenie cierpienia, jakie niesie ze sobą poważna choroba. 
  • Chorzy, którzy nie mogą dłużej pozostawać w swoich domach, z uwagi na trudności w opanowywaniu dolegliwości w tych warunkach lub problemy społeczne (niewydolność opiekuńcza rodziny).
Ordynator: lek. med. Dorota Majewska
Pielęgniarka Oddziałowa: Krystyna Olszanicka-Ławrów

Informacja i rejestracja