Oddział Rehabilitacji Ogólnoustrojowej

Ordynator: lek. Jerzy Górecki
Lekarze: dr n. med. Zdzisław Wysocki


Pielęgniarka Oddziałowa: Urszula Michalska

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub najwyższej możliwej, sprawności fizycznej lub psychicznej. To również przywrócenie zdolności do pracy oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia pacjenta.

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi od 3 do 6 tygodni. W niektórych przypadkach lekarz prowadzący może rekomendować wydłużenie czasu rehabilitacji. Pobyt może zostać przedłużony za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.

Potrzebujesz kompleksowej opieki dla osoby starszej? Rekomendujemy Szpital Geriatryczny im. Jana Pawła II w Katowicach, w którym przeprowadzamy specjalistyczną diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację seniorów. Szpital im. Jana Pawła II zapewnia komfortowe, dostosowane do potrzeb osób starszych warunki oraz opiekę interdyscyplinarnego zespołu doświadczonych specjalistów prowadzonego przez dr n. med. Jarosława Derejczyka, dyrektora szpitala i konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie geriatrii. Poznaj ofertę: http://www.emc-sa.pl/nasze-placowki/katowice-szpital-geriatryczny-im-jana-pawla-ii/wybrane-uslugi

 

Informacja, Gabinet lekarski