Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

 

Ordynator: lek. Bogusław Zasępa
Specjaliści: psycholog: mgr Małgorzata Przysłopska- Byczko
psychoterapeuta: mgr Piotr Lenert
pedagog-terapeuta: dr Danuta Sadownik
starszy instruktor terapii zajęciowej: mgr Dorota Latusek
instruktor terapii zajęciowej: Beata Kawka - Jurkiewicz
Pielęgniarka Oddziałowa: Agata Skrzeczyna

Leczenie na oddziale zaburzeń nerwicowych w Kowarach odbywa się w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podstawą przyjęcia Pacjenta do oddziału jest skierowanie do leczenia, które może być wystawione przez lekarzy POZ lub lekarza psychiatrę i powinno zawierać opis aktualnego stanu zdrowia. 

Oferujemy leczenie w zakresie:

zaburzeń nerwicowych
zaburzeń osobowości
zaburzeń odżywiania

Leczenie oparte jest na diagnozie psychiatryczno-psychologicznej oraz na:

psychoterapii grupowej i indywidualnej
badaniu osobowości pacjenta
zebraniu społeczności terapeutycznej
arteterapii
terapii behawioralnej
treningach relaksacyjnych
treningach umiejętności psychospołecznych
ćwiczeniach Hata Yogi
grupowych wyjściach w teren  z kijkami Nordic Walking oraz obcowaniu z przyrodą

Jako metody uzupełniające stosujemy:

profilaktykę i promocję zdrowia
zabiegi fizjoterapeutyczne i gimnastykę
farmakoterapię

 

Atrakcyjne położenie szpitala jest  dużym atutem przy leczeniu zaburzeń nerwicowych. Pacjenci mają tu możliwość bezpośredniego kontaktu z przyrodą, co sprzyja terapii. Jako dodatkowe metody leczenia zaburzeń nerwicowych stosujemy elementy zooterapii.  

Sekretariat