Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Ordynator:  dr n. med. Zdzisław Wysocki
Lekarze:
lek. med. Jadwiga Pawłowicz

Pielęgniarka oddziałowa: Urszula Michalska

 

Czym jest rehabilitacja lecznicza?

Rehabilitacja lecznicza to kompleksowe postępowanie, które ma na celu przywrócenie pełnej lub najwyższej możliwej, sprawności fizycznej lub psychicznej. To również przywrócenie zdolności do pracy oraz zdolności do brania czynnego udziału w życiu społecznym, czyli poprawę jakości życia pacjenta. 

Rehabilitacja neurologiczna w naszym szpitalu  przeznaczona jest dla wszystkich pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, którzy ze względu na kontynuację leczenia potrzebują kompleksowej rehabilitacji oraz całodobowego nadzoru medycznego.

 

 

 

 

Gabinet lekarski