teleporady
Jak zostać naszym pacjentem

Jak zostać naszym pacjentem

Sprawdź jak zostać naszym pacjentem.

Jeśli diagnostyka i leczenie będzie finansowane przez NFZ:

  • niezbędne jest otrzymanie skierowania (np. od lekarza rodzinnego) do szpitala geriatrycznego lub na oddział geriatryczny,
  • skierowanie należy zarejestrować w recepcji szpitala, osobiście (może tego dokonać również bliska Ci osoba) lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 256 81 49 wew. 112, w dni robocze w godzinach 9:30 – 14:00,
  • podczas rejestracji i wpisywania na listę osób oczekujących wyznaczony zostanie orientacyjny termin przyjęcia do szpitala,
  • wyjątek stanowią skierowania zawierające adnotację „pilne” – takie skierowanie musi zostać dostarczone do szpitala przez Pacjenta lub jego opiekuna, ponieważ podlega każdorazowej ocenie lekarza dyżurnego.
"