Łukasz Markiewicz

specjalista chorób wewnętrznych

Lek. Łukasz Markiewicz, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista chorób wewnętrznych (specjalizacja II stopnia).

W Szpitalu św. Anny w Piasecznie pełni funkcję lekarza dyżurnego Izby Przyjęć oraz lekarza medycyny sportowej w Poradni Medycyny Sportowej.

Posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu osób uzależnionych w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz jako lekarz Podstawowej Opieki Medycznej. W 2015 roku uzyskał certyfikat Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Jest pracownikiem Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej w Warszawie.

W Poradni Medycyny Sportowej Szpitala św. Anny w Piasecznie zajmuje się przeprowadzaniem badań i orzekaniem o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu daje młodym sportowcom i ich opiekunom pewność, że podejmowana aktywność fizyczna jest bezpieczna i niesie same korzyści zdrowotne, bez ryzyka niebezpiecznych powikłań.

Aktywnie uczestniczy w corocznych Zjazdach Towarzystwa Internistów Polskich, Ogólnopolskich Zjazdach Naukowych Toksykologów Klinicznych, Zjazdach Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej oraz stale podnosi swoje kwalifikacje biorąc udział w licznych szkoleniach i seminariach.

Posługuje się językiem angielskim i rosyjskim.

 

 

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne , internista

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl