doktor nauk medycznych Magdalena Kochman - specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

Magdalena Kochman

dr n. med. specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog

Absolwent I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (1998)
Specjalizacje: choroby wewnętrzne (2006), endokrynologia (2010), medycyna nuklearna (2016)
Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego z zakresu ultrasonografii szyi (2009)
Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie rozprawy: „Wpływ czynności gonad na gęstość mineralną kości i wybrane wskaźniki metabolizmu kostnego u chorych na akromegalię”.

Od 1999 r. zatrudniona w Klinice Endokrynologii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie na stanowiskach asystenta, adiunkta, a obecnie od 2011 r. starszego wykładowcy.Wykładowca z zakresu endokrynologii na kursach specjalizacyjnych prowadzonych przez CMKP. Wykładowca, kierownik naukowy i administracyjny kursów doskonalących CMKP zalecanych do specjalizacji w endokrynologii „Podstawy ultrasonografii tarczycy”.

Autor publikacji oryginalnych i poglądowych oraz rozdziałów podręczników z zakresu endokrynologii. Konsultant ds. endokrynologii, współredaktor merytoryczny i autor rozdziałów podręcznika „Wielka Interna. Endokrynologia, część I i część II.” red. Zgliczyński W., Medical Tribune Polska, Warszawa 2011

Specjalizacje:

choroby wewnętrzne , endokrynologia

Placówki:

Piaseczno - Szpital św. Anny

ul. A. Mickiewicza 39 , 05-500 Piaseczno
tel.: 22 73 54 100
e-mail: piaseczno@emc-sa.pl